Ders Adı Su Kaynaklarının Planlanması
Ders Kodu YKT-410
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yusuf UÇAR
Dersin Yardımcıları Emre TOPÇU
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Su kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı, sulama alt yapılarından beklenen fayda ve masraflar ile ekonomik analizi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Su kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgiler vermek, sulama alt yapılarından beklenen fayda ve masraflar ile ekonomik analizini öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 1- Toprak ve su kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
2 2- Sulama alt yapılarından beklenen fayda ve masrafları öğrenir.
3 3- Sulama projelerinin ekonomik analizini ve fizibilitesini belirleme yeteneği kazanır.
4 4- Ülkedeki kültürteknik çalışmalarına ilişkin sorunları ve çözüm esaslarını öğrenir ve insiyatif kullanır
5 4- Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Su kaynaklarına giriş
  Ön Hazırlık: 1-11. sayfalar
2 Su kaynaklarının geliştirilmesinin tarımsal üretimdeki yeri
  Ön Hazırlık: 12-21. sayfalar
3 Su kaynakları problemlerine sistem yaklaşımı
  Ön Hazırlık: 22-28. sayfalar
4 Su kaynakları mühendisliğindeki problemler
  Ön Hazırlık: 29-41. sayfalar
5 Su kaynakları ekonomisi temel kavramları
  Ön Hazırlık: 42-51. sayfalar
6 Su kaynakları projelerinin masrafları
  Ön Hazırlık: 52-70. sayfalar
7 Su kaynakları geliştirme projelerinin faydaları
  Ön Hazırlık: 71-81. sayfalar
8 Su kaynakları projelerinin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: 82-105. sayfalar
9 Fayda-masraf oranı, net bugünkü değer, verim (İç karlılık) yöntemleri
  Ön Hazırlık: 82-105. sayfalar
10 Proje seçimi, mali analiz, örnek proje çözümü
11 Proje seçimi, mali analiz, örnek proje çözümü (devam)
12 Proje seçimi, mali analiz, örnek proje çözümü (devam)
13 Su kaynaklarının geliştirilmesinde optimizasyon teknikleri
  Ön Hazırlık: 105-142. sayfalar
14 Sulama planlanması ve planlama raporu
  Ön Hazırlık: 143-170. sayfalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 1
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 3
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 1
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 1
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 5
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 3
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 3
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 5
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 2
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 5
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu A. Balaban. 1986. Su Kaynaklarının Planlanması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:972, Ders Kitabı:284, Ankara
Diğer Kaynaklar Ders notları, ekonomik analiz çevrim tabloları
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, ders notlarının ve ekonomik analiz çevrim tablolarının dağıtımı
Ödevler Sulama alt yapısının ekonomik analizine ilişkin proje ödevi verilecektir.
Sınavlar Ara sınav+Final sınavı yapılacaktır. Verilen proje ödevi değerlendirilecektir.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri