Ders Adı Kültürteknik Proje Uygulamaları 1
Ders Kodu YKT-407
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Sema KALE ÇELİK, Prof. Dr. Ahmet ERTEK, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim YILMAZ
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Birand ÖZSOY, Arş. Gör. Emre TOPÇU
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Farklı sulama sistemlerinin projelenmesi. Sera yapım tekniği ve iklimlendirilmesi ile ilgili projelerin hazırlanması. Drenaj ve Sorunlu toprakların iyileştirme projeleri. Farklı hayvan barınaklarının planlanması. Arazi toplulaştırma, tesviye gibi toprağın kullanılması ve korunmasına ilişkin projelerin hazırlanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Toprağın kullanılması ve korunması, drenaj ve sulama sistemleri, sorunlu toprakların iyileştirilmesi, su zararlarından korunma önlemleri, sera ve hayvan barınakları gibi Kültürtekniğin temel konuları ile ilgili örnek projelerin hazırlanması ve uygulanması öğretilecektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Kültürteknik önlemlerin sulama ve tarımsal yapılar yönünden öneminin kavratılması
2 Tarım işletmelerinde toprak ve su kaynaklarından optimum düzeyde yararlanılmasının kavratılması
3 Su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesinin sağlanmasının kavratılması
4 Havza ve tarla bazında sulama projelerinin geliştirilmesinin önemi
5 Kırsal yerleşimler ve altyapı sorunlarının öğretilmesi
6 Tarımsal yapı projelerinin hazırlanması ve uygulanması
7 Tarımsal yapılar ve sulama konusunda çevresel sorunların farkındalığının sağlanması
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Kültürteknik konuları hakkında genel giriş
2 Hazırlanacak projenin seçimi
3 Projenin yapılacağı bölgeye ilişkin iklimsel, toprak, su, bitki ve topoğrafik özellikler gibi verilerin temini
4 Projenin hazırlanması
5 Projenin hazırlanması
6 Projenin hazırlanması
7 Projenin hazırlanması
8 ARA SINAV
  Ön Hazırlık: Yapılan projelerin değerlendirilmesi
9 Hazırlanacak projenin seçimi
10 Projenin yapılacağı bölgeye ilişkin iklimsel, toprak, su, bitki ve topoğrafik özellikler gibi verilerin temini
11 Projenin hazırlanması
12 Projenin hazırlanması
13 Projenin hazırlanması
14 Projenin hazırlanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 5
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 5
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 5
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 5
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 5
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 3
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 3
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 4
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 4
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 3
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 5
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 5 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 5 1 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümünün bütün ders kitap ve notları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler İşlenen konularla ilgili bazı haftalarda ödevlendirmeler
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla hazırlanan proje ile ilgili bilgi düzeyini ölçmek
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri