Ders Adı Kültürteknik Proje Uygulamaları 2
Ders Kodu YKT-406
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Sema Kale Çelik, Prof. Dr. Ahmet Ertek, Prof. Dr. Yusuf Uçar, Prof. Dr. Ulaş Şenyiğit, Doç Dr.Hasan Öz, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Yılmaz
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Farklı sulama sistemlerinin projelenmesi. Sera yapım tekniği ve iklimlendirilmesi ile ilgili projelerin hazırlanması. Drenaj ve Sorunlu toprakların iyileştirme projeleri. Farklı hayvan barınaklarının planlanması. Arazi toplulaştırma, tesviye gibi toprağın kullanılması ve korunmasına ilişkin projelerin hazırlanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Toprağın kullanılması ve korunması, drenaj ve sulama sistemleri, sorunlu toprakların iyileştirilmesi, su zararlarından korunma önlemleri, sera ve hayvan barınakları gibi Kültürtekniğin temel konuları ile ilgili örnek projelerin hazırlanması ve uygulanması öğretilecektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Farklı sulama sistemlerinin projelenmesini öğrenir
2 Sera yapım tekniği ve iklimlendirilmesi ile ilgili projelerin hazırlanmasında bilgi sahibi olur
3 Sorunlu toprakları iyileştirme ve drenaj projelerini hazırlama yeteneği kazanır.
4 Farklı hayvan barınaklarının (ahır, kümes vb.) planlanıp projelenmesini öğrenir.
5 Arazi toplulaştırma, tesviye gibi toprağın kullanılması ve korunmasına ilişkin projelerin hazırlanması konusunda bilgi sahibi olur
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Kültürteknik konuları hakkında genel giriş
2 Hazırlanacak projenin seçimi
3 Projenin yapılacağı bölgeye ilişkin iklimsel, toprak, su, bitki ve topoğrafik özellikler gibi verilerin temini
4 Projenin hazırlanması
5 Projenin hazırlanması
6 Projenin hazırlanması
7 Projenin hazırlanması
8 Hazırlanacak projenin seçimi
9 Projenin yapılacağı bölgeye ilişkin iklimsel, toprak, su, bitki ve topoğrafik özellikler gibi verilerin temini
10 Projenin hazırlanması
11 Projenin hazırlanması
12 Hazırlanacak projenin seçimi
13 Projenin yapılacağı bölgeye ilişkin iklimsel, toprak, su, bitki ve topoğrafik özellikler gibi verilerin temini
14 Projenin hazırlanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 5
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 5
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 5
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 5
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 5
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 5
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 1
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 3
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 3
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 4
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 4
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 4
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 5 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 4 4 16
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu All textbooks and notes of agricultural Structures and Irrigation section
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Kaynak ders kitaplarının temini
Ödevler İşlenen konularla ilgili bazı haftalarda ödevlendirmeler
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla hazırlanan proje ile ilgili bilgi düzeyini ölçmek
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri