Ders Adı Tarımsal Yapılarda Atık Yönetimi
Ders Kodu YKT-404
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Kullanılabilir organik atık ve atıksuların toplanması, depolanması, iyileştirilmesi, taşınması ve bunlardan yararlanılmasına yönelik sistemlerin mühendislik analizi ve tasarımı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Kullanılabilir organik atık ve atıksuların toplanması, depolanması, iyileştirilmesi, taşınması ve bunlardan yararlanılmasına yönelik sistemlerin mühendislik analizi ve tasarımı.
No Dersin Kazanımları  
1 Atıkların doğal yapısı ve çevreye olan etkilerini açıklayabilme;
2 Atık iyileştirmenin fiziksel, kimyasal ve biyolojik esaslarını açıklayabilme;
3 Atık sistemleri ve teknolojilerini açıklayabilme;
4 Atık yönetim planları hazırlayabilme;
5 Atık toplama, işleme, değerlendirme ve kullanım sistemlerini tasarlayabilme;
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Atık nedir, Atık yönetiminin amacı ve atık yönetimi genel ilkeleri
2 Planlama faktörleri
3 Tarımsal atıklar, su, hava ve hayvan kaynakları
4 Tarımsal atıklar, su, hava ve hayvan kaynakları
5 Tarımsal atıkların sınıflandırılması
6 Tarımsal atıkların sınıflandırılması
7 Jeolojik faktörler ve taban suyu
8 Ders tekrarı ve Ara sınav
9 Tarımsal atık yönetim sistemleri için yer seçimi
10 Tarımsal atık yönetim sistemleri
11 Tarımsal atık yönetim sistemleri bileşenlerinin tasarımı
12 Tarımsal atık yönetim sistemleri bileşenlerinin tasarımı
13 Atık kullanımı
14 Atık yönetim ekipmanları Yasalar, Yönetmelikler, Politikalar ve Su Kalitesi Kriterleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 1
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 1
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 2
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 1
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 1
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 1
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 1
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 1
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 1
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 5 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 5 50
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Anonim 1998. Agricultural Waste Management Field Handbook, USDA, USA. www.wcc.nrcs.usda.gov/awm/awmfh.html Vesilind, P.A., Worrel, W., Reinhart, D., 2002. Solid Waste Engineering, Brooks/Cole Thomson Learning, Pacific Grove, CA, USA. Wright, P. 1999. Earthen Manure Storage Design Considerations NRAES-109. Natural Resource, Agriculture and Engineering Service (NRAES). Ithaca, New York. Dougherty, M., L.D. Geohring, P. Wright. 1998. Liquid Manure Application Systems Design Manual, NRAES-89. Natural Resource, Agriculture and Engineering Service (NRAES). Ithaca, New York. Porter, M.J. 1997. Nutrient Management: Crop Production and Water Quality, NRAES-101. Natural Resource, Agriculture and Engineering Service (NRAES). Ithaca, New York.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri