Ders Adı Damla ve Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Tasarımı
Ders Kodu YKT-403
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders sulama yöntemlerinde kullanılan sistemlerin tasarımında gerekli temel ilkeleri öğretmektir
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Dersin amacı, tarımsal üretimde kullanılan sulama yöntemlerinin uygulanmasında, kullanılan sistemlerin tasarımı için gerekli temel ilkeleri öğretmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Kaynak araştırması yapma
2 Toprağın su alma özelliklerini bilme
3 Yağmurlama sulama sisteminin tasarımını yapma
4 Damla sulama sistemlerini tasarlama
5 Ağaçaltı mikro yağmurlama sulama sistemlerini tasarlama
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sulamaya açılacak alanda kaynak araştırması
2 Toprağın su alma özelliklerinin belirlenmesi
3 Yağmurlama sulama yöntemi avantaj ve dezavantajları
4 Yağmurlama sulama yönteminin uygulanabileceği koşullar
5 Yağmurlama sulama sistemi unsurları
6 Yağmurlama sulama sistem tipleri
7 Yağmurlama sulama sistemlerinin tasarımı
8 Damla sulama yöntemi
9 Damla sulama yönteminin uygulanacağı koşullar
10 Damla sulama sistemi unsurları
11 Damla sulama sisteminin tasarımı
12 Ağaçaltı mikro sulama yöntemi ve sistem tasarımı
13 Damla Sulama Sistemlerinin Tasarımı
14 Örnek olay ve çözümü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 3
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Güngör Y., Erözel, A.Z. ve Yıldırım, O. 1996. Sulama, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No. 1443, Ankara
Diğer Kaynaklar Yıldırım, O. 2008, Sulama Sistemlerinin Tasarımı, A.Ü. Ziraat Fakültesi yayınları, Yayın No. 1565. Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri