Ders Adı Damla ve Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Tasarımı
Ders Kodu YKT-403
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ahmet ERTEK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Basınçlı sulama sistemlerinin projelendirme ilkeleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Basınçlı sulama sistemlerinin projeleme ilkelerini öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 1)- Damla sulama sistemlerini projelemeyi öğrenir
2 2)- Yağmurlama sulama sistemlerini projelemeyi öğrenir
3 3)- Sulama sistemlerini karşılaştırmayı ve en ekonomik sistemi seçmeyi öğrenir
4 4)- Basınçlı sulama sistemlerinde sulama programlamayı öğrenir
5 5)- Çiftçi bazında sulamayı yönetmeyi öğrenir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sulama ve sulama sistemleriyle ilgili genel bilgiler
  Ön Hazırlık: 1-14 sayfalar
2 Yağmurlama sulama sisteminin tasarımı
  Ön Hazırlık: 15-33 sayfalar
3 Yağmurlama sulama sisteminin tasarımı devam
  Ön Hazırlık: 34-50 sayfalar
4 Yağmurlama sulama sisteminin tasarımı devam
  Ön Hazırlık: 51-75 sayfalar
5 Yağmurlama sulama sisteminin tasarımı devam
  Ön Hazırlık: 76-101 sayfalar
6 Yağmurlama sulama sisteminin tasarımı devam
  Ön Hazırlık: 102—131 sayfalar
7 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: -
8 Damla sulama sisteminin tasarımı
  Ön Hazırlık: 132-149 sayfalar
9 Damla sulama sisteminin tasarımı devam
  Ön Hazırlık: 150-178 sayfalar
10 Damla sulama sisteminin tasarımı devam
  Ön Hazırlık: 179-208 sayfalar
11 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: -
12 Mikro yağmurlama sistemlerinin tasarımı
  Ön Hazırlık: 231-240 sayfalar
13 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: -
14 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 4
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 5
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 3
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 3
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 5
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 5
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 1
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 5
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 3
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 4
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 8 3 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Sulama sistemlerinin planlanması (Prof. Dr. Rıza Kanber), sulama sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Osman Yıldırım)
Diğer Kaynaklar Sulama sistemleri projelenmesi örnek çözümler, Ders notu (Prof. Dr. Rıza Kanber)
Materyal
Dökümanlar Kaynak kitaptan öğrencinin anlamasını kolaylaştıracak şekilde sadeleştirilmiş olarak not aktarımı, ilgili şekil ve resimlerin fotokopisinin öğrencilere sağlanması
Ödevler Örnek problem çözümünü takiben, öğrencilerin farklı değer ve versiyonlardaki problemlerle ödevlendirilmesi
Sınavlar Derste problem çözümü sonrası, sorulan birkaç problem ile öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadıklarını değerlendirmek
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri