Ders Adı Sulama ve Çevresel Etkileri
Ders Kodu YKT-402
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ulaş Şenyiğit
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin temel ilkeleri, su kaynakları projelerinin yüzey ve yer altı sularına, toprağa ve ekosisteme etkilerinin tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sulama projelerinin uygulanması sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel sorunların ve alınabilecek önlemlerin öğretilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Çevresel değerlendirmenin gerekliliği ve çerçevesi
2 Su kaynakları geliştirme projelerinin hidroloji, su ve hava kalitesi ve toprak özellikleri ve tuzluluk üzerine etkileri
3 Su kaynakları geliştirme projelerinin erozyon ve sedimantasyon, ekoloji ve halk sağlığı üzerine etkileri
4 Sulama projelerinin çevresel etkilerini tahmin edebilme
5 Sulama projelerinin çevresel etkilerini değerlendirebilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Çevresel değerlendirmenin gerekliliği
2 Çevresel analizin çerçevesi
3 Çevresel etki değerlendirmesi süreci
4 Çevresel etki değerlendirmesi süreci
5 Çevresel etki değerlendirmesi süreci
6 Çevresel etki değerlendirmesi teknikleri
7 Çevresel etki değerlendirmesi teknikleri
8 Arasınav
9 Hidroloji üzerine etkileri
10 Su ve hava kalitesi üzerine etkileri
11 Toprak özellikleri ve tuzluluk üzerine etkileri
12 Erozyon ve sedimantasyon üzerine etkileri
13 Ekoloji üzerine etkileri
14 Sosyo-ekonomik etkileri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 1
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 2
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 2
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 2
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 1
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 1
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 1
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 1
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 1
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 10 5 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Dougherty, T.C., Hall, A.W. (1995) Environmental Impact Assessment of Irrigation and Drainage Projects, FAO Irrigation and Drainage Paper No:53, Rome.
Diğer Kaynaklar Yücel, M. (1997) Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çukurova Ziraat Fakültesi Yayınları Yayın No:124, Adana
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri