Ders Adı Hayvan Barınakları
Ders Kodu YKT-401
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ahmet ERTEK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği ....................
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Hayvan barınaklarının, hayvan istekleri ve çalışma kolaylığı sağlayacak biçimde planlanmasının önemini öğrencilere anlatmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Hayvan barınaklarının yetiştiricilikteki önemini kavrayabilme
2 Dünya ve ülkemizdeki farklılıkları tartışabilme
3 Hayvan barınakları ile ilgili olarak ülkemizde yapılması gereken konuları açıklayabilme
4 Barınaklardaki teknolojik gelişmeleri analiz edebilme
5 Farklı hayvanlar için olması gereken koşulları açıklayabilme
6 İşletme yapılarında karşılaşılabilecek sorunlara çözüm üretebilme
7 Barınak çevre ilişkilerini dikkate alma
8 Yapı planlamada ekonomik çözümler üretebilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Süt sığırı işletmelerinin planlanması, işletme yer seçimi
3 Ahırların planlanması, barınaklarda çevre koşullarının kontrolü
4 Bağlı Duraklı Ahırlar
5 Serbest Açık Ahırlar
6 Ahır tabanının düzenlenmesi
7 Düve ve kuru inek ahırları, hasta hayvanların barındırılması
8 Sağım yeri, yem depoları
9 Ders tekrarı
10 Gübre depolama, hangar
11 Besi sığırı ahırlarının planlanması
12 Ağılların planlanması
13 Kümeslerin planlanması
14 İşletme ziyaretleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 5
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 1
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 1
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 1
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 1
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 1
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 1
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 5
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 3
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 1
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1.Arıcı, İ. E. Şimşek, E. Yaslıoğlu ve İ. Kılıç. 2012 Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması. Sütaş Eğitim Merkezi Yayınları. Bursa. 2.Olgun, M 2011. Tarımsal Yapılar. A.Ü. Zir. Fak. Yay. Ankara. 3.Balaban, A. ve E. Şen. 1988.Tarımsal Yapılar. A.Ü. Zir. Fak. Yay. Ankara.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri