Ders Adı Mesleki Uygulama II
Ders Kodu YKT-354
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, doğal kaynaklarının ve çevrenin korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması ile bitkisel üretimin artırılması ve verimlilik sorunlarının çözümü amacıyla gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunun tespitine ve çözümüne yönelik düşünce ve yeteneğe sahip, ülkesini ve ulusunu seven niteliklerde öğrenci yetiştirmeyi, yöresel, ülkesel ve uluslararası sorunlara çağdaş ve uluslararası standartlarda çözüm bulmayı ve bu çözüm için bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı görev edinmiştir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bölümümüz yaklaşık 15 yıllık bir süre boyunca Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim faaliyetleri vermiş ve bu süreçte geleneksel ziraat eğitim formasyonunu takip etmiştir. 2018 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kurulmuş ve Ziraat Fakültesi bu üniversiteye bağlanmıştır. Ülke genelinde geleneksel ziraat eğitimine olan ilginin azalması, yeni bir üniversite ve yeni bir fakülte olarak yapısal değişiklik başlatılmıştır. Bu kapsamda Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü de geleneksel ziraat eğitimi dışına çıkan bir anlayışı kabul etmiş, üniversitenin oluşturduğu vizyona uygun olarak uygulamaya yönelik, sektörle etkileşimi öngören ve teknolojinin tarımsal uygulamalara aktarılabileceği bir yapılanmaya gitmiştir. Bu değişikliğin tarımsal eğitimde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü için bir fırsat oluşturacağı kanaati doğmuştur. Ayrıca bilgi üretmek, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme sorunlarının çözümünü sağlamak,öğrencilerin konusunda örnek ve iş hayatında aranılan kişiler olmasını sağlamak,Ülkemizin ihtiyaçlarına göre bilimsel çalışmalarda bulunmak bölümümüzün vizyonları içerisindedir.
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Toprak örneklerinin alınması
2 Örneklerin analize hazırlanması
3 Toprakta nem tayini
4 Toprakta pH ve EC analizi
5 Elde tekstür tayini ve laboratuvar analizi ile teyidi
6 Toprak rutubet karakteristik eğrisi
7 Mineralleri tanımlama metotları
8 Morötesi-Görünür-yakın kızılötesi spektrofotometre ile toprakta fosfor analizi
9 Atomik absorpsiyon spektrofotometre ile toprakta makro ve mikro element analizi
10 Toprak analiz sonuçlarının yorumlanmas
11 Toprakta tuzluluğun saturasyon ekstraktında belirlenmesi
12 Toprak biyolojisi laboratuvarının ve araçlarının tanıtımı
13 Toprakta biyolojik aktivite analizleri
14 Tarımda insansız hava araçlarının kullanımı ve uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 5
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 5
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 5
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 5
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 5
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 5
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 5
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 5
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 1
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 1
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 5 50
Labaratuvar 5 50
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 2 50
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Toprak Bilgisi Prof. Dr. Orhan AYDEMİR Prof. Dr. Mesut AKGÜL Prof. Dr. Mustafa Y. CANBOLAT Prof. Dr. Ahmet Ali IŞILDAR Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:10 Ders Notu Yayın No:1 DEMİR, S., & BAŞAYİĞİT, L. (2020). Sorunlu Gelişim Gösteren Bitkilerin İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Belirlenmesi. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 2(1), 12-22.
Diğer Kaynaklar DEMİR, S., & BAŞAYİĞİT, L. Kısıtlı Sulama Uygulamalarının İHA Multispektral Algılamaya Dayalı Vejetasyon İndekslerine Etkisi. Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 31(3), 629-643.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri