Ders Adı Mesleki Uygulama I
Ders Kodu YKT-353
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Sema KALE ÇELİK
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Birand ÖZSOY, Arş. Gör. Emre TOPÇU
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Aldığı derslerle ilgili arazi ve laboratuarda uygulamalı eğitiminin yaptırılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Aldığı lisans dersleri ile ilgili öğrencilerin pratik bilgilere sahip olmasını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Bölüm laboratuarlarını tanır.
2 İlgili kurum ve kuruluşları tanır.
3 Bölümde yürütülen projeleri tanır.
4 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
5 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
6 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mesleki uygulama hakkında bilgilendirme ve Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinin tanıtımı
2 Bölüm laboratuarlarının tanıtımı
3 Laboratuarda kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı
4 Bölümde yapılan çalışmaların tanıtımı
5 Bölümde yürümekte olan projelerin tanıtımı
6 Bölümlere özgü pratik uygulamalar
7 Bölümlere özgü pratik uygulamalar
8 Bölümlere özgü pratik uygulamalar
9 Bölümlere özgü pratik uygulamalar
10 Bölümlere özgü pratik uygulamalar
11 Bölümlere özgü pratik uygulamalar
12 Bölümlere özgü pratik uygulamalar
13 Uygulamaya yönelik teknik gezi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 3
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 3
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 3
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 3
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 3
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 3
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 3
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 4
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 4
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 4
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 5
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 2
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 20
Labaratuvar 1 20
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 20
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 5 2 10
Arazi ya da Alan Çalışması 5 2 10
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 65    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Mesleki uygulama
Diğer Kaynaklar Mesleki uygulama
Materyal
Dökümanlar Mesleki uygulama
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri