Ders Adı Yüzey Sulama Sistemlerini Projelendirilmesi
Ders Kodu YKT-316
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ahmet ERTEK
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Birand Özsoy
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Yüzey sulama sistemlerinin projelendirme ilkeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Yüzey sulama sistemlerini projelemeyi öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 1)- Karık sulama sistemlerini projelemeyi öğrenir
2 2)- Salma sulama sistemlerini projelemeyi öğrenir
3 3)- Sulama sistemlerini karşılaştırmayı ve en ekonomik sistemi seçmeyi öğrenir
4 4)- Yüzey sulama sistemlerinde sulama programlamayı öğrenir, sulama kanallarını, su kontrol ve nakil yapılarını projelemeyi öğrenir
5 5)- Çiftçi bazında sulamayı yönetmeyi öğrenir
6 6)- İnfiltrasyon testleri yapmayı öğrenir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sulama ve yüzey sulama sistemleriyle ilgili genel bilgiler
  Ön Hazırlık: 1-14 sayfalar
2 Sulama yöntemi seçiminde dikkate alınması gerekli temel etkenler
  Ön Hazırlık: 1-14 sayfalar (Diğer ders kitabı)
3 Tava sulama yöntemleri ve tasarımı
  Ön Hazırlık: 320-329 sayfalar
4 Örnek problem çözümü
  Ön Hazırlık: -
5 Karık ve çizi sulama yöntemi ve tasarımı
  Ön Hazırlık: 330-349 sayfalar
6 İnfiltrasyon ve toprakların infiltrasyon hızının tayini
  Ön Hazırlık: 36-51 (Diğer ders kitabı)
7 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: -
8 Bitki su tüketimi, sulama programı, sulama şebekesinin planlanması
  Ön Hazırlık: 54-61 sayfalar
9 Sulama şebekesinde sistem kapasitesinin hesaplanması ve uygun kanal kesitlerinin hesabı
  Ön Hazırlık: 62-71
10 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: -
11 Kanal şebekelerinin planlanması, prefabrika kanaletler
  Ön Hazırlık: 72-80 sayfalar
12 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: -
13 Yüzey sulama sistemlerinde su nakil ve kontrol yapıları
  Ön Hazırlık: 81-97 sayfalar
14 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 4
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 1
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 1
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 4
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 2
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 5
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 1
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 4
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 3
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 6 2 12
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Sulama sistemlerinin planlanması (Prof. Dr. Rıza Kanber), sulama sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Hurşit Ertugrul, Prof.Dr. Mehmet Apan), Sulama sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Osman Yıldırım).
Diğer Kaynaklar Sulama sistemlerinin planlanması (Prof. Dr. Rıza Kanber), sulama sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Hurşit Ertugrul, Prof.Dr. Mehmet Apan), Sulama sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Osman Yıldırım).
Materyal
Dökümanlar Sulama sistemlerinin planlanması (Prof. Dr. Rıza Kanber), sulama sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Hurşit Ertugrul, Prof.Dr. Mehmet Apan), Sulama sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Osman Yıldırım).
Ödevler Örnek problem çözümünü takiben, öğrencilerin farklı değer ve versiyonlardaki problemlerle ödevlendirilmesi
Sınavlar Derste problem çözümü sonrası, sorulan birkaç problem ile öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadıklarını değerlendirmek
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri