Ders Adı Tarımda Çelik Yapılar
Ders Kodu YKT-314
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Hasan ÖZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Çelik malzemeye ait genel bilgiler, hesap yöntemleri, yükleme çeşitleri, çelik yapılarda kullanılan birleşim araçları (perçin, bulon ve kaynak), çekme çubukları, tek parçalı ve çok parçalı basınç çubukları, yapma kolon ve kirişler, ankastre ve basit şekilde oluşturulan birleşimlerin kaynaklı ve perçinli hesapları, çekme çubuklarında ek hesabı, çelik çatıya ait elemanların tanımı ve hesap şekilleri, çelik yapılardaki stabilite bağlantıları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımda kullanılan çelik yapı malzemelere ait genel bilgiler ve hesap yöntemlerinin öğrenilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Çelik yapılarda kullanılan malzemeleri tanır
2 Çelik malzeme birleşimlerini belirleyebilir
3 Çelik yapı tasarımı gerçekleştirir
4 Çelik yapılarda taşıyıcı sistemleri planlar
5 Tarımda çelik yapıları planlar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Çelik yapılar giriş
2 Çelik yapıların tarihçesi, avantaj ve dezavantajları
3 Çeliğin yapısı, elde edilmesi, mamulleri
4 Çelik birleşim araçları
5 Bulonlu Birleşimler
6 Kaynaklar ve Kaynaklı birleşimler
7 Vize Sınavı
8 Çelik binalarda taşıyıcı sistem tipleri
9 Çelik yapı tasarımı ve yapım süreci
10 Çatı ve kat döşemeleri taşıyıcı sistem yerleşimi
11 Çelik basınç çubukları
12 Çelik kirişlerin tasarım ve boyutlanması
13 Hayvan barınaklarında çelik yapılar
14 Bitkisel üretimde çelik yapılar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 5
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 5
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 2
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 2
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 2
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 2
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 3
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 5
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 3
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 3
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 4
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 4
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 10
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 2 15 30
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Prof. Dr. Mustafa KARADUMAN, Çelik Yapılar, Nobel Yayın. Prof. Dr. Ruhi AYDIN, Dr Ayten GÜNAYDIN, Çelik Yapılar, Birsen Yayınevi. Prof. Dr. Bülent AKBAŞ, Dr. Onur ŞEKER, Hüseyin TÜRK. Çelik Yapı Tasarımı El Kitabı, Nobel Yayın
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. Mustafa KARADUMAN, Çelik Yapılar, Nobel Yayın. Prof. Dr. Ruhi AYDIN, Dr Ayten GÜNAYDIN, Çelik Yapılar, Birsen Yayınevi. Prof. Dr. Bülent AKBAŞ, Dr. Onur ŞEKER, Hüseyin TÜRK. Çelik Yapı Tasarımı El Kitabı, Nobel Yayın
Materyal
Dökümanlar Prof. Dr. Mustafa KARADUMAN, Çelik Yapılar, Nobel Yayın. Prof. Dr. Ruhi AYDIN, Dr Ayten GÜNAYDIN, Çelik Yapılar, Birsen Yayınevi. Prof. Dr. Bülent AKBAŞ, Dr. Onur ŞEKER, Hüseyin TÜRK. Çelik Yapı Tasarımı El Kitabı, Nobel Yayın
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri