Ders Adı Su Yapıları
Ders Kodu YKT-312
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ahmet ERTEK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Toprak su yapıları ve unsurlarının tanıtımı ve planlanma ilkeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Toprak su yapılarının planlanma ilkelerini öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 1)- Su depolamasında kullanılan yapıları ve işlevlerini öğrenir.
2 2)- Toprak su yapılarının planlanma ilkelerini öğrenir.
3 3)- Dip ve dolu savakların projelendirilmesini öğrenir.
4 4)- Enerji kırıcı yapılar ve bunların projelendirilmesini öğrenir.
5 5)-Baraj ve göletlerin planlanmasını öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Baraj tipleri ve sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: 1-7 sayfalar
2 Baraj tipi ve seçimine etki eden fiziksel etmenler
  Ön Hazırlık: 8-17 sayfalar
3 Etüt ve projeleme ilkeleri
  Ön Hazırlık: 18-50 sayfalar
4 Su toplama havzalarının sedimentasyon etütleri
  Ön Hazırlık: 51-60 sayfalar
5 Projeleme
  Ön Hazırlık: 61-100 sayfalar
6 Projeleme devamı
  Ön Hazırlık: 100-136 sayfalar
7 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: -
8 Toprak dolgu barajların stabilize analizleri
  Ön Hazırlık: 137-157 sayfalar
9 Dip ve dolu savakların projelendirilmesi
  Ön Hazırlık: 158-170 sayfalar
10 Dip ve dolu savakların projelendirilmesi devam
  Ön Hazırlık: 170-190 sayfalar
11 Dip ve dolu savakların projelendirilmesi devam
  Ön Hazırlık: 191-212 sayfalar
12 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: -
13 Enerji kırıcı yapılar
  Ön Hazırlık: 213-232 sayfalar
14 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 3
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 5
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 5
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 4
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 5
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 2
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 1
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 5
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 4
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 3
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 3
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 7 2 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Toprak su yapıları kitabı (Prof.Dr. Ferudun Hakgören), DSİ tarafından yayınlanmış resimli-açıklamalı yayınlar
Diğer Kaynaklar Toprak su yapıları kitabı (Prof. Dr. Turhan Aküzüm, Prof.Dr. Fazlı Öztürk)
Materyal
Dökümanlar Kaynak kitaptan öğrencinin anlamasını kolaylaştıracak şekilde sadeleştirilmiş olarak not aktarımı, ilgili şekil ve resimlerin fotokopisinin öğrencilere sağlanması.
Ödevler Örnek problem çözümünü takiben, öğrencilerin farklı değer ve versiyonlardaki problemlerle ödevlendirilmesi
Sınavlar Derste problem çözümü sonrası, sorulan birkaç problem ile öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadıklarını değerlendirmek
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri