Ders Adı Atık Su Yönetimi
Ders Kodu YKT-311
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Sema KALE ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımda atıksu kaynakları, atıksu karakteristikleri ve atıksu debisi, atıksu arıtma sistemleri, atıksu toplama sistemleri, atıksu arıtma yönetimi, doğal arıtma sistemleri, temel arıtma mekanizmaları, atıksu stabilizasyon havuzları, arazide arıtma sistemleri, atıksu ile sulama, mevzuat ve çevre kalite kriterleri bakımından değerlendirme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Atıksu ve marjinal su kaynaklarının tarımda kullanım olanaklarının ortaya konulması ve su kaynaklarının korunması
No Dersin Kazanımları  
1 Atık su kavramının açıklanması
2 Kirletici kaynakları
3 Atıksuyun kullanım olanakları
4 Atıksu arıtma yöntemleri
5 Tarımsal atıksu kullanım yöntemleri
6 Atıksu kullanımında dikkat edilecek husular
7 Doğal arıtma yöntemleri
8 Aktif çamur kullanımı
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Su kirliliği tanımı ve atıksu kavramı
2 Suları atıksuya dönüştüren nedenler ve kirlenme şekilleri
3 Sulamada tuzlu atık suların kullanımı ve yönetimi
4 Su kaynaklarını kirletici etmenler; pestisitler
5 Su kaynaklarını kirletici etmenler; gübreler
6 Tarımsal kirlilik
7 Yer altı suyu kirliliği
8 Su kirliliğinin belirlenme teknikleri
9 Kentsel atıksu yönetimi
10 Ensdüstriyel atıksu yönetimi
11 Doğal arıtma
12 Atık su arıtma sistemlerinde fiziksel ve kimyasal süreçler
13 Atıksu arıtma sistemlerinde ters osmoz yöntemi
14 Aktif çamur ve tarımda kullanım olanakları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 2
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 1
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 4
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 4
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 2
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 5
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 3
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 4
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 3
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 4
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 3
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 3
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 4 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu ASCE Yayın: Gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir atıksu yönetimi Ronald L. Droste: Su ve atıksuyun arıtma prensip ve teorileri
Diğer Kaynaklar ASCE Yayın: Gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir atıksu yönetimi Ronald L. Droste: Su ve atıksuyun arıtma prensip ve teorileri
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri