Ders Adı Tarımsal Yapılarda İklimlendirme Tekniği
Ders Kodu YKT-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Hasan ÖZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Enerji kavramı, ısı iletimi, kütle transferi, yalıtım, havalandırma, ısıtma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımsal üretim yapılarının tasarımında etkili olan iklim faktörleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Psikrometrik diyagramı kullanabilir
2 Tarımsal yapılarda ısı transferini hesaplayabilir
3 Tarımsal yapılarda havalandırma uygulamalarını yapabilir
4 Tarımsal yapılarda serinletme uygulamalarını yapabilir
5 Tarımsal yapılarda ısıtma uygulamalarını yapabilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş, psikrometri
2 Yapılarda Isı iletimi
3 Su buharı iletimi
4 İklimsel çevre denetimi
5 Toplam ısı ve nem dengesi
6 İç ortam havasına ilişkin projeleme
7 Ara sınav haftası
8 Havalandırma Kapasitesinin Belirlenmesi
9 Tarımsal Yapılarda Yalıtım
10 Havalandırma sistemleri
11 Yapay aydınlatma sistemi
12 Tarımsal yapılarda serinletme
13 Tarımsal yapılarda ısıtma
14 Yıl Sonu Sınavı haftası
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 2
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 2
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 2
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 2
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 2
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 2
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 2
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 2
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 1
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 1
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 40 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 80    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Prof Dr. Metin OLGUN, Tarımsal Yapılar, Ankara Üni Yayınları, Prof .Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK, Seralarda İklimlendirme Tekniği, Hasad Yayıncılık
Diğer Kaynaklar Prof Dr. Metin OLGUN, Tarımsal Yapılar, Ankara Üni Yayınları, Prof .Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK, Seralarda İklimlendirme Tekniği, Hasad Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar Prof Dr. Metin OLGUN, Tarımsal Yapılar, Ankara Üni Yayınları, Prof .Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK, Seralarda İklimlendirme Tekniği, Hasad Yayıncılık
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri