Ders Adı Arazi Toplulaştırma
Ders Kodu YKT-308
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Arazi toplulaştırmasının önemi ve gerekliliği, arazi toplulaştırma yöntemleri ve prensipleri, arazi toplulaştırma yasaları ve ilgili kurumlar, toplulaştırma planı hazırlama
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin, arazi toplulaştırmasının önemi ve gerekliliğini anlamasını, toplulaştırma planlarının hazırlanması için gerekli aşamaları kavramasını, toplulaştırma projesi tasarlama becerisi kazanmasını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Toplulaştırmanın tarımdaki önemi ve gerekliliğini tanıma ve anlatabilme
2 Kadastro bilgileri ve arazi sınıflarını yorumlayabilme
3 Yeni arazi dağıtım planı hazırlama yöntemlerini seçebilme
4 Yeni teknolojileri kullanarak toplulaştırma planı türetebilme
5 Toplulaştırma projesi hazırlama işlemini bütün olarak kavrayabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, İçeriği, Önemi, Kuralları
2 Arazi toplulaştırmasının tarihi gelişimi, Toplulaştırma yöntemleri ve prensipleri
3 Arazi toplulaştırmasının gerekçeleri, ilgili yasalar ve kurumlar
4 Toplulaştırma planlama, projeleme ve uygulama süreci, Kadastro verileri ve işletme mülkiyet verilerinin değerlendirilmesi
5 Parsel, blok ve işletme değer sayılarının hesaplanması
6 Blok ve yerleşim yeri planlaması
7 Yeni arazi dağıtım planlaması
8 Arazi derecelendirmesi
9 Tarım reformu
10 Arazi toplulaştırmasında ölçme
11 Arazi toplulaştırmasında bilgisayar kullanımı
12 Sürdürülebilir kalkınma açısından toplulaştırma
13 Sürdürülebilir kalkınma açısından toplulaştırma
14 Sürdürülebilir kalkınma açısından toplulaştırma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 3
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 3
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 5
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 3
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 3
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 5 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 3083 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu 5403 Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması Ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük (5403)
Diğer Kaynaklar 5403 Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği (3083) Toprak Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı (5403)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri