Ders Adı Arazi Toplulaştırma
Ders Kodu YKT-308
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yusuf UÇAR
Dersin Yardımcıları Emre TOPÇU
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Arazi toplulaştırmasının gerekliliği ve yararları, arazi parçalanmasının işletmelere olan olumsuz etkileri, toplulaştırmada ön etüt çalışmaları, arazi derecelendirmesi, blokların, yolların ve sulama sisteminin planlanması, yeni parselasyon haritasının oluşturulması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Arazi toplulaştırmasının gerekliliğinin, faydalarının ve uygulama esaslarının öğretilerek, toplulaştırma projelerinin yapılmasının öğretilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 1- Arazi toplulaştırma ön etütlerini yapar.
2 2- Arazi derecelendirmesini yapar.
3 3- Tarımsal yolları planlar.
4 4- Yeni parselasyon planlarını yapar haritalarını oluşturur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Arazi toplulaştırmasının tanımı ve gerekliliği.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
2 Arazi toplulaştırmasının yararları.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
3 Arazi parçalanması ve nedenleri.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
4 Arazi parçalanmasının işletmeler üzerindeki olumsuz etkisi.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
5 Arazi toplulaştırma tüzüğü ve yönetmeliği, Tarım reformu kanunu ve yönetmeliği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
6 Arazi toplulaştırmada ön etüt çalışmaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
7 Arazi derecelendirmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
8 Türkiye’de yapılan arazi derecelendirme çalışmaları.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
9 Blokların oluşturulması ve yeni sulama sisteminin planlanması.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
10 Yolların planlaması.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
11 Projelemede işletme ve parsel bilgi sisteminin oluşturulması.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
12 Mülakatların yapılması.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
13 Yeni parselasyon planlamasının yapılması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
14 Projenin araziye aplike edilmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 3
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 1
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 5
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 2
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 1
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 2
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 5
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 5
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 4
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 3
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 1
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 1
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 1
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 7 5 35
Sunum 0 0 0
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 129    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Arıcı İ. 1994. Arazi toplulaştırması. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 94. Bursa.
Diğer Kaynaklar 1- Yağanoğlu A.V., Okuroğlu M., Hanay A. 2000. Arazi Toplulaştırması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 159. Erzurum. 2- Çevik B. 1999. Arazi Toplulaştırması. Ç.Ü. Zir.Fak. Genel Yayın No: 219, Ders Kitapları Yayın No:A-69. Adana. 3- Kara M. 1980. Karadeniz Teknik Üniv. Yayın No:111. Yer Bilimleri yayın No: 29. Trabzon.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabı ve diğer kaynakların temini.
Ödevler İşlenen konularla ilgili bazı haftalarda ödevlendirmeler.
Sınavlar Ara sınav+Final sınavı yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri