Ders Adı Arazi Toplulaştırma
Ders Kodu YKT-308
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yusuf UÇAR
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Emre TOPÇU
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Arazi toplulaştırmasının gerekliliği ve yararları, arazi parçalanmasının işletmelere olan olumsuz etkileri, toplulaştırmada ön etüt çalışmaları, arazi derecelendirmesi, blokların, yolların ve sulama sisteminin planlanması, yeni parselasyon haritasının oluşturulması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Arazi toplulaştırmasının gerekliliğinin, faydalarının ve uygulama esaslarının öğretilerek, toplulaştırma projelerinin yapılmasının öğretilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Arazi parçalanmasının tarım işletmeleri üzerindeki etkisini bilir.
2 Türkiye'de ve Dünya'da tarımsal altyapının güncel durumunu bilir.
3 Arazi derecelendirmesini yapar.
4 Tarımsal yolları planlar.
5 Yeni parselasyon planlarını yapar haritalarını oluşturur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Arazi toplulaştırmasının tanımı ve gerekliliği.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
2 Arazi toplulaştırmasının yararları.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
3 Arazi parçalanması ve nedenleri.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
4 Arazi parçalanmasının işletmeler üzerindeki olumsuz etkisi.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
5 Arazi toplulaştırma tüzüğü ve yönetmeliği, Tarım reformu kanunu ve yönetmeliği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
6 Arazi toplulaştırmada ön etüt çalışmaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
7 Arazi derecelendirmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
8 Türkiye’de yapılan arazi derecelendirme çalışmaları.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
9 Blokların oluşturulması ve yeni sulama sisteminin planlanması.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
10 Yolların planlaması.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
11 Projelemede işletme ve parsel bilgi sisteminin oluşturulması.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
12 Mülakatların yapılması.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
13 Yeni parselasyon planlamasının yapılması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
14 Projenin araziye aplike edilmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 1
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 3
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 1
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 5
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 2
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 1
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 5
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 2
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 5
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 4
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 7 5 35
Sunum 0 0 0
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 129    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Arıcı İ. 1994. Arazi toplulaştırması. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 94. Bursa.
Diğer Kaynaklar 1- Yağanoğlu A.V., Okuroğlu M., Hanay A. 2000. Arazi Toplulaştırması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 159. Erzurum. 2- Çevik B. 1999. Arazi Toplulaştırması. Ç.Ü. Zir.Fak. Genel Yayın No: 219, Ders Kitapları Yayın No:A-69. Adana. 3- Kara M. 1980. Karadeniz Teknik Üniv. Yayın No:111. Yer Bilimleri yayın No: 29. Trabzon.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabı ve diğer kaynakların temini.
Ödevler İşlenen konularla ilgili bazı haftalarda ödevlendirmeler.
Sınavlar Ara sınav+Final sınavı yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri