Ders Adı Mühendislik Ölçmesi
Ders Kodu YKT-307
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr.Hasan ÖZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımsal ölçme metodları ve uygulanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımsal ölçme işlemlerini öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 1)- Arazi tesviyesi yapmayı öğrenir
2 2)- Trigonometrik nivalmen yapmayı öğrenir
3 3)- Uzunluk, alan ve açı vb ölçümleri yapmayı öğrenir.
4 4)- Planimetreyle düzgün olmayan alanların ölçümünü öğrenir
5 5)- Proje aplikasyonu yapmayı ve hidrografik ölçümler yapmayı öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Teodolit, açı ve uzunlukların ölçülmesi
  Ön Hazırlık: 1-30 sayfalar
2 Teodolit, açı ve uzunlukların ölçülmesi devam
  Ön Hazırlık: 31-61 sayfalar
3 Poligon ölçmeleri ve koordinat sistemine göre alanların belirlenmesi
  Ön Hazırlık: 62-90 sayfalar
4 Alanların bölünmesi ve sınırlarının düzeltilmesi
  Ön Hazırlık: 91-117 sayfalar
5 Planimetre ve plan alanlarının büyüklüklerinin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: 118-133 sayfalar
6 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: -
7 Takeometre ve plançeteler
  Ön Hazırlık: 134-143 sayfalar
8 Projelerin zemine geçirilmesi (Aplikasyon)
  Ön Hazırlık: 144-160 sayfalar
9 Projelerin zemine geçirilmesi (Aplikasyon) devam
  Ön Hazırlık: 161-185 sayfalar
10 Hidrografik ölçmeler
  Ön Hazırlık: 186-202 sayfalar
11 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: -
12 Arazi tesviyesi
  Ön Hazırlık: Özel notlar
13 Arazi tesviyesi devam
  Ön Hazırlık: Özel notlar
14 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 4
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 4
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 2
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 2
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 3
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 4
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 5
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 3
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 4
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 3
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 3
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 4
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 8 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 7 10
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 8 1 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 7 2 14
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ölçme Bilgisi-II Ders Kitabı (Prof. Dr. Mustafa Okuroğlu, Prof.Dr. Vahap Yağanoğlu; Doç. Dr. İbrahim Örüng)
Diğer Kaynaklar Arazi Tesviyesi ders notu (Prof. Dr. Rıza Kanber)
Materyal
Dökümanlar Kaynak kitaptan öğrencinin anlamasını kolaylaştıracak şekilde sadeleştirilmiş olarak not aktarımı, ilgili şekil ve resimlerin fotokopisinin öğrencilere sağlanması
Ödevler Örnek problem çözümünü takiben, öğrencilerin farklı değer ve versiyonlardaki problemlerle ödevlendirilmesi
Sınavlar Derste problem çözümü sonrası, sorulan birkaç problem ile öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadıklarını değerlendirmek
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri