Ders Adı Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk
Ders Kodu YKT-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Sema KALE ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sulama suyu kalite kriterleri, anyon ve katyonların analizi, bunların su, toprak ve bitki üzerine etkileri, sorunlu topraklar ve ıslahları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımda kullanılan sulama suyunun kalite özellikleri ile bunun toprak ve bitki üzerine olan etkilerinin belirlenmesi
No Dersin Kazanımları  
1 1- Tarımda kullanılan sulama suyunun kalite kriterleri ile suda bulunan başlıca anyon ve katyonları öğrenir. Bunları laboratuarda analiz eder.
2 2- Çeşitli yöntemlere göre sulama suyu kalite sınıfını belirler. Sorunlu suların hangi koşullarda yada hangi önlemlerle uygulanacağını öğrenir.
3 3- Anyon ve katyonların bireysel olarak sulama suyu kalitesine, toprak ve bitki üzerine olumlu ve olumsuz etkilerini öğrenir. Problemleri çözme becerisini kazanır.
4 4- Sulama suyu kalitesi bakımından havza yönetimi becerisini kazanır.
5 5- Sorunlu toprakların ıslah edilme biçimlerini öğrenir ve yorumlar.
6 6--Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
7 7- Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sulama suyu kalitesi ile ilgili bazı tanımlar
  Ön Hazırlık: 17-33. sayfalar
2 Sulama suyu kalite çalışmaları ve suyun genel özellikleri
  Ön Hazırlık: 34-66. sayfalar
3 Sulama suyu kalite çalışmaları ve suyun genel özellikleri
  Ön Hazırlık: 34-66. sayfalar
4 Sulama sularında bulunan anyon ve katyonlar
  Ön Hazırlık: 67-84. sayfalar, ödevv
5 Sulama suyu kalitesinin toprak ve bitki üzerine etkileri
  Ön Hazırlık: 67-84. sayfalar, ödev
6 Sulama suyu analizleri
  Ön Hazırlık: 85-118. sayfalar
7 Sulama suyu analizlerinin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: 85-118. sayfalar, ödev
8 Sulama suyu kalite kriterleri ve sulama sularının sınıflandırılmaları
  Ön Hazırlık: 119-162. sayfalar
9 Yıkama ve yıkama suyu ihtiyacı
  Ön Hazırlık: 163-180. sayfalar
10 Sulama sularında tuz yükü, sulama projelerinde tuz dengesi
  Ön Hazırlık: 181-192. sayfalar, ödev
11 Sulamada tuzluluk problemleri ve bu problemlerin giderilme yolları
  Ön Hazırlık: 193-208 sayfalar
12 Tuzlu ve alkali topraklar ve ıslah yöntemleri
  Ön Hazırlık: 208-216 sayfalar
13 Yıkama gereksiniminin hesaplanması ve tuzluluğun önlenmesi
  Ön Hazırlık: 216-244. sayfalar, ödev
14 Su kaynaklarının kirlenme nedenleri ve kirlenmeyi önlemek için alınması gerekli önlemler
  Ön Hazırlık: 245-268. sayfalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 1
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 1
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 4
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 1
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 5
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 5
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 5
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 5
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 2 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu M. Ayyıldız. 1983. Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:879, Ders Kitabı:244, Ankara
Diğer Kaynaklar Konuyla ilgili çeşitli eserler
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini
Ödevler Konulara ilişkin olarak hazırlanan örnekler
Sınavlar Ara sınav+Final sınavı yapılacaktır. Verilen ödevler değerlendirilecektir.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri