Ders Adı Sulama
Ders Kodu YKT-305
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 3-Yusuf UÇAR
Dersin Yardımcıları 7-Hasan ÖZ
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sulama sistemleri, infiltrasyon, bitki su tüketimi, sulama randımanları, sulama suyu ihtiyacı, sulama yöntemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sulama ve sulama yöntemleri ile ilgili temel prensiplerin öğretilmesi ve bu yolla su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması.
No Dersin Kazanımları  
1 1- Toprakların tarla kapasitesi, solma noktası ve hacim ağırlığı analizlerini yapar, faydalı su tutma kapasitesini hesaplar.
2 2- İnfiltrasyon testi yapar ve infiltrasyon hızını hesaplar.
3 3- Sulama zaman planlaması yapar.
4 4- Arazi ve bitkiye göre uygun sulama yöntemini seçer.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sulamanın tanımı, önemi, yararları ve Türkiye’de toprak ve su kaynaklarının genel durumu.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
2 Sulama sistemlerinin özellikleri.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
3 Tarla kapasitesi, solma noktası, kullanılabilir su tutma kapasitesi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
4 Toprak neminin ölçülmesi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
5 Toprağın su alma hızı (İnfiltrasyon).
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
6 Bitki su tüketimini etkileyen faktörler.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
7 Bitki su tüketiminin saptanması.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
8 Sulama randımanı, etkili yağış ve sulama suyu ihtiyacı.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
9 Sulama yönteminin seçiminde etkili olan faktörler
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
10 Salma sulama yöntemi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
11 Uzun tava sulama yöntemi, karık sulama yöntemi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
12 Yağmurlama sulama yöntemi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
13 Damla sulama yöntemi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
14 Ağaç altı mikro yağmurlama sulama yöntemi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 1
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 4
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 3
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 5
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 35
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 5
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 4 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Güngör Y., Erözel A.Z., Yıldırım O. 2002. Sulama. A.Ü. Zir. Fak. Yayın No: 1525, Yardımcı Ders Kitabı No: 478. Ankara.
Diğer Kaynaklar 1- Kanber R. 2002. Ç.Ü. Zir. Fak. Genel Yayın No:174, Ders Kitapları yayın No: A-52. Adana. 2- Kara M. 2005. Sulama ve Sulama Tesisleri. Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Yayınları. Konya.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabı ve diğer kaynakların temini.
Ödevler İşlenen konularla ilgili bazı haftalarda ödevlendirmeler.
Sınavlar Ara sınav+Final sınavı yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri