Ders Adı Sulama
Ders Kodu YKT-305
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yusuf UÇAR
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Emre TOPÇU
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sulama sistemleri, infiltrasyon, bitki su tüketimi, sulama randımanları, sulama suyu ihtiyacı, sulama yöntemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sulama ve sulama yöntemleri ile ilgili temel prensiplerin öğretilmesi ve bu yolla su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması.
No Dersin Kazanımları  
1 Arazi parçalanmasının nedenlerini ve tarım işletmeleri üzerindeki etkisini bilir.
2 Dünya'da ve Türkiye'de tarımsal altyapıya ilişkin güncel durumu bilir.
3 Arazi toplulaştırmasının tarımsal altyapı açısından önemini bilir.
4 Arazi derecelendirmesini yapar.
5 Arazi toplulaştırma projesini yapar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sulamanın tanımı, önemi, yararları ve Türkiye’de toprak ve su kaynaklarının genel durumu.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
2 Sulama sistemlerinin özellikleri.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
3 Tarla kapasitesi, solma noktası, kullanılabilir su tutma kapasitesi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
4 Toprak neminin ölçülmesi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
5 Toprağın su alma hızı (İnfiltrasyon).
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
6 Bitki su tüketimini etkileyen faktörler.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
7 Bitki su tüketiminin saptanması.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
8 Sulama randımanı, etkili yağış ve sulama suyu ihtiyacı.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
9 Sulama yönteminin seçiminde etkili olan faktörler
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
10 Salma sulama yöntemi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
11 Uzun tava sulama yöntemi, karık sulama yöntemi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
12 Yağmurlama sulama yöntemi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
13 Damla sulama yöntemi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
14 Ağaç altı mikro yağmurlama sulama yöntemi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 1
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 4
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 3
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 2
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 5
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 5
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 4
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 5
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 3
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 3
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 4
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 35
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 5
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 4 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Güngör Y., Erözel A.Z., Yıldırım O. 2002. Sulama. A.Ü. Zir. Fak. Yayın No: 1525, Yardımcı Ders Kitabı No: 478. Ankara.
Diğer Kaynaklar 1- Kanber R. 2002. Ç.Ü. Zir. Fak. Genel Yayın No:174, Ders Kitapları yayın No: A-52. Adana. 2- Kara M. 2005. Sulama ve Sulama Tesisleri. Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Yayınları. Konya.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabı ve diğer kaynakların temini.
Ödevler İşlenen konularla ilgili bazı haftalarda ödevlendirmeler.
Sınavlar Ara sınav+Final sınavı yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri