Ders Adı Malzeme Bilgisi
Ders Kodu YKT-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Yapı malzemesinde aranan özellikler, Taşların mekanik özellikleri, Tuğlanın üretimi, dayanımı, porozitesi ve fiziksel özellikleri, Briketin üretimi, dayanımı, porozitesi ve fiziksel özellikleri, Bağlayıcı malzemeler, Beton ve Betonarme, Ahşap, Çelik, Plastik malzemeler. Yüzey, damla ve yağmurlama gibi sulama yöntemlerinde yer alan malzemeleri ve kullanım amaçları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarım alanında inşaat ve sulama sistemlerine ilişkin malzeme bilgisi ile ilgili problemlerin çözümünü öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 Tarımsal inşaatta kullanılan temel malzemeleri bilir
2 Malzeme hesabı yapar
3 Metraj cetveli hazırlar
4 Yapı malzemelerini ve kullanımın alanlarını sınıflandırabilme
5 Uygun malzeme seçimi ve kullanımı için malzeme özellikleri konusunda temel bilgileri öğrenebilme
6 Yapı malzemelerin üretim yöntemlerini öğrenebilme
7 Yapı malzemelerin yapıda uygulama yöntemlerini öğrenebilme
8 Yapının bölümlerine uygun malzeme seçebilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Yapı malzemelerinin mekanik, teknolojik ve fiziksel özellikleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı ve PP sunusu
2 Tuğla ve briket Kerpiç yapılar
  Ön Hazırlık: Ders kitabı ve PP sunusu
3 Alçı ve Çimento Kireç harcı, Çimento harcı
  Ön Hazırlık: Ders kitabı ve PP sunusu
4 Beton ve beton teknolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı ve PP sunusu
5 Çelik, Betonarme
  Ön Hazırlık: Ders kitabı ve PP sunusu
6 Ahşap malzemeler
  Ön Hazırlık: Ders kitabı ve PP sunusu
7 Plastik ve camın tarımsal yapı malzemesi olarak kullanımı
  Ön Hazırlık: Ders kitabı ve PP sunusu
8 Ara sınav
9 Yüzey sulamada kullanılan malzemeler
  Ön Hazırlık: Ders kitabı ve PP sunusu
10 Yağmurlama sulamada kullanılan malzemeler
  Ön Hazırlık: Ders kitabı ve PP sunusu
11 Damla sulamada kullanılan malzemeler
  Ön Hazırlık: Ders kitabı ve PP sunusu
12 Metraj cetvelinin hazırlanması
13 Metraj cetvelinin hazırlanması
14 Malzeme standartları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 5
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 5
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 5
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 3
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 3
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 1
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 1
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 5
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 4
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 4
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 2 7 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İnşaat Malzeme Bilgisi 1999. Prof.Dr. Osman Tekinel ve ark. K.S.Ü. Rektörlüğü Yayın No: 58. İnşaat Malzeme Bilgisi 1988. Prof.Dr.Aydın Öneş A.Ü. Ziraat Fak. Ders Yayınları No: 1094. Ankara Tarla Sulama Sistemleri. 2009. Prof. Dr. Rıza KANBER. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel yayın no:283
Diğer Kaynaklar Yapı Malzemesi Bilimi 1975. F., Kocataşkın, Birsen Yayınevi, İstanbul. Agricultural Buildings and Structures 1996. Lindley J.A. ve J.H.Whitaker, ASAE Michigan, ABD. Sulama Sistemlerinin Tasarımı 2008. Prof.Dr. Osman YILDIRIM. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın no:1565
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri