Ders Adı Zemin Mekaniği
Ders Kodu YKT-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hasan ÖZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Zeminlerin temel özellikleri, Zeminlerin sınıflandırılması, Akım ağları, Sızma kuvveti, Konsolidasyon teorisi, Mohr dairesi, Şevlerin stabilitesi, Zeminin basıncı, Temellerin emniyet gerilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Zeminlerin önemli mühendislik özelliklerini ve farklı koşullardaki mekanik davranışları ile ilgili temel bilgileri edinerek konuyla ilgili karşılaşılan sorunların çözüm yollarını öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Zemin özelliklerini belirler
2 Zemin suyunu ve etkilerini analiz eder.
3 Zeminlerde düşey gerilmelerin dağılışını belirler.
4 Zemin iyileştirme yöntemlerini bilir
5 Konsolidasyon analizini gerçekleştirir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Zeminin yapısı, ve unsurları
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
2 Kolloidal daneler ve kil mineralleri
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
3 Kıvam limitleri ve zeminlerin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
4 Zemin suyu
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
5 Sızma
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
6 Akım ağı
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
7 Sızma kuvveti
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
8 Efektif ve boşluk suyu basınçları
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
9 Zeminin konsolidasyonu
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
10 Mohr dairesi
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
11 Kayma mukavemeti ve zeminlerin stabilitesi
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
12 Zeminlerin basıncı ve istinat duvarları
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
13 Temel emniyet gerilmesi
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
14 Zeminlerin özelliklerinin geliştirilmesi
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 2
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 2
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 3
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 4
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 1
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 3
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 3
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 4
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 3
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 1
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 3
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 3 9
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1- Okman C. 1998. Zemin Mekaniği. A.Ü. Zir. Fak. Yay. No: 1502, Ders Kitabı No: 456, Ankara. 2- Uzuner. B.A. 2001. Temel Zemin Mekaniği. Teknik Yayınevi. Mühendislik Mimarlık Yayınları. Ankara.
Diğer Kaynaklar 1- Özaydın, K., 1989. Zemin Mekaniği, Meya Matbaacılık Yay. Lmt. Şir., İstanbul. 2 -Kumbasar V., Kip F. 1992. Zemin Mekaniği Problemleri. Çağlayan Kitabevi, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabı ve diğer kaynakların temini.
Ödevler İşlenen konularla ilgili bazı haftalarda ödevlendirmeler
Sınavlar Ara sınav+Final sınavı yapılacaktır
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri