Ders Adı Hidrolik
Ders Kodu YKT-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ulaş Şenyiğit
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Temel mühendislik dersidir. Su temini, sulama, drenaj, akarsu kontrolu ve hidro-elektrik enerji üretimi çalışmalarında suyla ilgili mühendislik mekaniği konularını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Su temini, sulama, drenaj, akarsu kontrolu ve hidro-elektrik enerji üretimi çalışmalarında suyla ilgili mühendislik mekaniği konuları hakkında ilgili temel bilgileri edindirerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 1- Suyla ilgili mühendislik problemlerine yaklaşımı ve çözümünü öğrenir
2 2- Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır
3 3- İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi kazanır
4 4- Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
5 5- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve yetenekleri kullanma becerisi kazanır
6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
7 7- Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Akışkan nedir? Suyun fiziksel özellikleri, örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: 1-9. sayfalar
2 Viskozite, yüzey gerilimi, hidrostatiğe giriş
  Ön Hazırlık: 9-25. sayfalar
3 Hidrostatik, örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: 26-53. sayfalar
4 Hidrostatik, örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: 45-65. sayfalar
5 Hidrostatik, örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: 45-65. sayfalar, ödev
6 Akışkanların kinematiği
  Ön Hazırlık: 53-68. sayfalar
7 Akışkanların kinematiği, örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: 53-68. sayfalar, ödev
8 Düzenli akımlarda enerji, örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: 68-97. sayfalar, ödev
9 Borularda düzenli akımlar ve sürtünme kayıpları, örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: 98-125. sayfalar
10 Borularda düzenli akımlar ve sürtünme kayıpları, örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: 98-125. sayfalar, ödev
11 Yersel yük kayıpları, örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: 126-141. sayfalar
12 Serbest yüzeyli akımlar
  Ön Hazırlık: 142-161. sayfalar
13 Kanalların boyutlandırılması, örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: 162-176. sayfalar, ödev
14 Pompaj hatlarında borular ve boru ek malzemeleri
  Ön Hazırlık: 177-194. sayfalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 1
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 4
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 3
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 1
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 3
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 3
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 5
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 5
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 2
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 5
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 1 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu M.T. Özcan. 2006. Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamaları. Nobel Kitapevi, Adana.
Diğer Kaynaklar M.T. Özcan. 2006. Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamaları. Nobel Kitapevi, Adana.
Materyal
Dökümanlar M.T. Özcan. 2006. Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamaları. Nobel Kitapevi, Adana.
Ödevler Konulara ilişkin olarak hazırlanan örnek problemler
Sınavlar Ara sınav+Final sınavı yapılacaktır. Verilen ödevler değerlendirilecektir.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri