Ders Adı Betonarme
Ders Kodu YKT-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Hasan ÖZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Betonarmeye giriş, betonarme kolonların hesap ve boyutlandırılması, donatı hesabı, Standardlar, Betonarme kirişlerin (basit eğilmeli) hesabı, Tablalı kirişlerin hesabı (Etriye, pilye ve donatının yerleştirilmesi. Döşemeler, tek yönde çalışan döşemeler, hesap ve boyutlandırma, donatı hesabı. İki yönde çalışan döşemeler, hesap ve boyutlandırma, donatı hesabı, donatı hesabı, temeller, projelendirme esasları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Küçük karkas yapıların betonarme hesabını ve çözüm yollarını öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 Betonarme proje okumayı bilir
2 Betonarme inşaatın kontrolü yapar
3 Kolon, kiriş, döşeme, merdiven ve temellerin hesaplanmasını yapar.
4 Yapı elemanların taşıma gücü hesaplamalarını kavrama ve uygulama
5 Betonarmeye ilişkin yönetmelik ve standartları tanıma ve başlıca hususları bilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Beton , Betonarme, tarihçe uygulama alanları, ahşap ve çelikle kıyaslama, ilgili standart ve yönetmelikler.
2 Beton bileşenlerinin özellikleri
3 Betonarme için mekanik özellikler ve hesap için ilkeler
4 Kolonlar
5 Etriyeli kolonlar
6 Fredli kolonlar
7 Kirişler
8 Tek ve çift donatılı kirişler
9 Kirişlerde kayma ve sarkı kontrolü
10 Döşemeler
11 Tek ve çift donatılı döşemeler
12 Temeller
13 Merdivenler
14 Standart ve yönetmelikler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 5
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 5
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 3
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 3
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 3
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 1
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 1
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 4
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 3
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 4
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 4
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 4 2 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Betonarme İnşaat Hesapları 1993. Turgut Nedim Uluğ, Prof. Dr. Yalman Odabaşı
Diğer Kaynaklar İlhan Berktay 1995. Betonarme I. Taşıma Gücü ve Kesit Hesapları..TMMOB İnşaat Müh. Odası İstanbul Şubesi. İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri