Ders Adı Ölçme Bilgisi
Ders Kodu YKT-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yusuf Uçar, Prof. Dr. Ahmet Ertek, Prof. Dr. Ulaş Şenyiğit, Prof. Dr. Sema Kale Çelik, Doç. Dr. Hasan ÖZ, Dr. Öğr. Üy. H. İbrahim Yılmaz
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Emre Topçu, Arş. Gör. Birand Özsoy
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ölçme bilgisinin tanımı ve kapsamı, Ölçü birimleri ve ölçekler, Noktaların işaretlenmesi ve aplikasyonu, Uzunluk ölme araçları ve uzunluk ölçülmesi, Dik inme ve dik çıkma, Alanların ölçülmesi, Yüksekliklerin ölçülmesi, Nivelman aletleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Yer yüzünün biçim ve boyutları gibi özelliklerin ölçülmesi ve hesap edilmesini öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 Temel birimleri öğrenir
2 Uzunluk ölçülmesi ve alan hesabını bilir
3 Noktaların ve doğruların araziye uygulanmasını bilir
4 Noktaların kotlarını hesap eder
5 Nivo aletinin kullanılmasını bilir
6 Her hangi bir yüzeyin topoğrafik haritasını çiz
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ölçme bilgisinin tanımı, kapsamı ve tarihçesi
2 Uzunluk, Alan, Hacim ve açı ölçü birimleri
3 Noktaların işaretlenmesi, aplikasyonu ve kullanılan aletler
4 Uzunluk ölçme araçları ve uzunluk ölçülmesi
5 Basit ve Geliştirilmiş araçlarla dik inme ve çıkma işlemleri
6 Alanların hesabı
7 Çizilmiş planlardan alan ölçülmesi ve yöntemlerin karşılaştırılması
8 Yüksekliklerin ölçülmesi
9 Yükseklik ölçme yöntemleri
10 Nivelman aleti ve tipleri
11 Nokta ve profil nivelmanı
12 Yüzey nivelmanı
13 Eşyükselti eğrili planların çizilmesi
14 Planların çizilmesinde kullanılan yöntemler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 4
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 4
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 4
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 4
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 3
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 3
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 3
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 3
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 3
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 3
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 2
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 2
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 107    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ölçme Bilgisi-I Prof.Dr. Vahap YAĞANOĞLU ve ark. 2005. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı Yayın No:116 Ölçme Bilgisi-IProf.Dr. Ruhi BAŞTUĞ ve ark. 2008. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı Yayın No:9
Diğer Kaynaklar Ölçme Bilgisi-I Prof.Dr. Vahap YAĞANOĞLU ve ark. 2005. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı Yayın No:116 Ölçme Bilgisi-IProf.Dr. Ruhi BAŞTUĞ ve ark. 2008. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı Yayın No:9
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri