Ders Adı İklim Değişikliği ve Kuraklık
Ders Kodu YKT-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Sema KALE ÇELİK
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Emre Topçu
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Küresel ısınma sonucu ortaya çıkan iklim değişikliklerinin ve kuraklığın nedenlerinin, oluş biçimlerinin ve ekosisteme üzerine olan etkilerinin ile alınması ve tarımsal açıdan alınamsı gereken tedbirleri içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İklim değişikliği ile ilgili unsurların meteorolojik, tarımsal, hidrolojik ve sosyoekonomik yönden incelenmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Hava, iklim ve iklim elemanlarını tanıyabilme,
2 Tarımsal üretime atmosferik çevrenin kalite ve kantite olarak etkilerini kavrayabilme
3 İklim elemanlarının ölçüm tekniklerini ve ifade şekillerini belirleyebilme
4 Ölçüm sonuçlarını yorumlayabilme
5 Tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olayları belirleyebilme ve bu olaylara karşı alınabilecek önlemleri seçebilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Paleoklimatoloji ve Jeolojik Devirlerde İklimler
2 Küresel Isınmanın Tarihsel Gelişimi
3 Küresel Isınmanın Nedenleri
4 Küresel Isınmanın Hayvanlar Üzerindeki Etkileri
5 Küresel Isınmanın Bitkiler Üzerindeki Etkileri
6 Küresel Isınmanın Hayvanlar Üzerindeki Etkileri
7 Küresel Isınmanın İklim Üzerine Etkileri
8 İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Etkileri
9 Küresel Isınmanın Su Kaynaklarına Etkisi
10 Kuraklığın Tanımı ve Nedenleri
11 Başlıca Kuraklık Durumları
12 Kuraklık çeşitleri
13 Kuraklık İndeksleri
14 İklim değişikliğine karşı alınması gereken tedbirler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 1
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 1
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 1
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 1
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 5
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 5
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 4
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 4
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 2
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 5
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 3
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 144    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Uzmen R. 2006. Küresel ısınma ve İklim Değişikliği, Bilge Kültür Sanat Yayını, Yayın No: 221, İstanbul. Tomanbey M. 2008. Dünyada Su ve Küresel Isınma Sorunu. Phoeniz Yayını. ISBN No: 978-9944-931-61-8, Ankara. Karaman S. ve Gökalp Z. 2010. Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): 59-66, 2010 Öztürk K. 2002. Küresel İklim Değişikliği Ve Türkiye’ye Olası Etkileri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, sayı 1 (2002) 47-65 Albek E. 2007. Küresel Isınma ve Su Kaynaklarına Etkileri, TTMD Dergisi, 47, 20-21.
Diğer Kaynaklar Uzmen R. 2006. Küresel ısınma ve İklim Değişikliği, Bilge Kültür Sanat Yayını, Yayın No: 221, İstanbul. Tomanbey M. 2008. Dünyada Su ve Küresel Isınma Sorunu. Phoeniz Yayını. ISBN No: 978-9944-931-61-8, Ankara. Karaman S. ve Gökalp Z. 2010. Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): 59-66, 2010 Öztürk K. 2002. Küresel İklim Değişikliği Ve Türkiye’ye Olası Etkileri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, sayı 1 (2002) 47-65 Albek E. 2007. Küresel Isınma ve Su Kaynaklarına Etkileri, TTMD Dergisi, 47, 20-21.
Materyal
Dökümanlar Uzmen R. 2006. Küresel ısınma ve İklim Değişikliği, Bilge Kültür Sanat Yayını, Yayın No: 221, İstanbul. Tomanbey M. 2008. Dünyada Su ve Küresel Isınma Sorunu. Phoeniz Yayını. ISBN No: 978-9944-931-61-8, Ankara. Karaman S. ve Gökalp Z. 2010. Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): 59-66, 2010 Öztürk K. 2002. Küresel İklim Değişikliği Ve Türkiye’ye Olası Etkileri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, sayı 1 (2002) 47-65 Albek E. 2007. Küresel Isınma ve Su Kaynaklarına Etkileri, TTMD Dergisi, 47, 20-21.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri