Ders Adı Meteoroloji
Ders Kodu YKT-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yusuf Uçar, Prof. Dr. Atılgan Atılgan, Prof. Dr. Ahmet Ertek, Prof. Dr.Ulaş Şenyiğit, Prof. Dr. Sema Kale, Doç. Dr. Hasan ÖZ, Dr. Öğr. Üy. H. İbrahim Yılmaz
Dersin Yardımcıları Emre Topcu Birand Özsoy
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Atmosferin Yapısı ve Özellikleri. Sıcaklık, Hava Basıncı ve Rüzgar. Nem ve Basınç Eğrileri. Bulutlar ve Yağış. Hava Kütleleri, Cephe Sistemleri ve Meteorolojik Rasatlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Dünyamızı çevreleyen atmosfer içinde oluşan bütün olayları ve değişimleri inceleyen ve bu olayların hangi koşullar altında ortaya çıktığını ve bunların tarımsal üretime olan etkilerini öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Meteorolojinin tarımdaki önemini kavrayabilme ;
2 İklim elemanlarının ölçüm tekniklerini ve ifade şekillerini belirleyebilme;
3 Meteoroloji elemanlarının tarımdaki yeri ve önemini açıklayabilme;
4 İklim elemanlarının tarımsal faaliyetlere olan doğrudan ve dolaylı etkilerini kavrayabilme;
5 Bitkisel ve hayvansal üretim için gerekli teknik koşulların sağlanmasında hava olaylarının etkilerini göz önünde tutabilme;
6 Meteoroloji değerlerinin işleme ve değerlendirme tekniklerini açıklayabilme;
7 Tarımsal meteoroloji parametrelerini ve bunların aralarındaki ilişkileri açıklayabilme;
8 Bilinçli bir tarımsal üretim yapılmasında, meteorolojinin önemini açıklayabilme;
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Meteorolojiye giriş
  Ön Hazırlık: 1-8. slaytlar
2 Atmosferin Yapısı ve Özellikleri
  Ön Hazırlık: 8-13. slaytlar
3 Atmosferin katları, Güneş ve Dünya
  Ön Hazırlık: 14-27. slaytlar
4 Sıcaklık, Sıcaklık, Sıcaklık
  Ön Hazırlık: 28-37. slaytlar
5 Hava Basıncı, Hava Basıncı, Hava Basıncı
  Ön Hazırlık: 38-57. slaytlar
6 Rüzgar, Rüzgar, Rüzgar
  Ön Hazırlık: 58-72. slaytlar
7 Rüzgar, Rüzgar, Rüzgar
  Ön Hazırlık: 73-83. slaytlar
8 Nem, Nem, Nem, Nem
  Ön Hazırlık: 84-97 slaytlar
9 Bulutlar,Bulutlar,
  Ön Hazırlık: 98-116. slaytlar
10 Yağış Yağış Yağış
  Ön Hazırlık: 117-139. slaytlar
11 Yağış Yağış Yağış
  Ön Hazırlık: 140-159. slaytlar
12 Hava Kütleleri ve Cephe Sistemleri
  Ön Hazırlık: 160-168. slaytlar
13 Meteorolojik Rasatlar
  Ön Hazırlık: 169-176. slaytlar
14 Genel Tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 1
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 1
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 3
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 3
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 3
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 3
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 4
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 1 1
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 87    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Çeşitli kaynaklarla zenginleştirilmiş power point sunusu
Diğer Kaynaklar Çeşitli kaynaklarla zenginleştirilmiş power point sunusu
Materyal
Dökümanlar Çeşitli kaynaklarla zenginleştirilmiş power point sunusu
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilere anlatılan konularla ilgili ödevler verilerek konuyu daha iyi kavramalarını sağlamak
Sınavlar Ara ve yılsonu sınavı ile işlenen konuları hatırlatma
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri