Ders Adı Meteoroloji
Ders Kodu YKT-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Sema KALE ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Meteoroloji tanımı önemi ve tarımla ilişkisi, Tarımsal meteoroloji kavramı meteorolojik elemanlar ve özellikleri, tarımsal uygumlalar ile meteorolojik olay ilişkileri ve meteorolojik elemanların ölçülme, hesaplanma ve değerlendirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı; meteorolojik olaylar ile tarımsal uygulamalar arasındaki karşılıklı ilişkilerin kavranmasını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Meteorolojinin tarımdaki önemini kavrayabilme ;
2 İklim elemanlarının ölçüm tekniklerini ve ifade şekillerini belirleyebilme;
3 Meteoroloji elemanlarının tarımdaki yeri ve önemini açıklayabilme;
4 İklim elemanlarının tarımsal faaliyetlere olan doğrudan ve dolaylı etkilerini kavrayabilme;
5 Bitkisel ve hayvansal üretim için gerekli teknik koşulların sağlanmasında hava olaylarının etkilerini göz önünde tutabilme;
6 Meteoroloji değerlerinin işleme ve değerlendirme tekniklerini açıklayabilme;
7 Tarımsal meteoroloji parametrelerini ve bunların aralarındaki ilişkileri açıklayabilme;
8 Bilinçli bir tarımsal üretim yapılmasında, meteorolojinin önemini açıklayabilme;
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersin amacı, dersin ne şekilde yürütüleceği, sınav şekli, dersten beklenen faydanın elde edilebilmesi için öğrencilerin üzerine düşen sorumlulukların neler olduğu anlatılacaktır. Ders içeriği, bu dersle kazanılacak beceri ve bilgilerin uygulamadaki yeri ve önemi belirtilecek, öğrencilerin beklentilerinin neler olduğu tartışılacaktır. Meteoroloji Bilimi’ne Giriş,
2 Atmosferin Bileşimi, Atmosfer Katları
3 Işık, Isı İletimi (Sıcaklık Değişimi)
4 Atmosferin Isınması ve Atmosferin Isınmasını Etkileyen Etmenler, Hava Sıcaklığının Ölçülmesi, Toprağın Isınması ve Isı İletimi
5 Sıcaklığın Günlük ve Yıllık Değişimi
6 Hava Neminin Tanımlanması, Hava Neminin Değişimi, Hava Neminin Ölçülmesi
7 Buharlaşma Şekilleri, Buharlaşmanın Ölçümü ve Hesabı
8 Ders tekrarı ve Ara Sınav
9 Havada Soğuma ve Yoğunlaşma, Bulutlar ve Bulutluluk
10 Yağışlar
11 Hava Basıncının Ölçülmesi, Hava Basıncının Zamanla Değişimi, Hava Hareketinin Oluşumu (Rüzgar)
12 Alçak ve Yüksek Basınç Merkezleri, Atmosferdeki Genel Hava Hareketi
13 Rüzgarın Ölçülmesi, Rüzgarın Günlük Değişimi, Yerel rüzgar çeşitleri
14 İklim rasatları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 5
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 5
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 5
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 4
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 1
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 1
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 1
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 1
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 1
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 1
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 35
Kısa Sınav 1 5
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Arıcı, i., Korukçu, A., 2006. Meteoroloji I, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Notu No: 6, Bursa 2. Aküzüm ve Ark., 1994. Meteoroloji Kitabı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı: 384, Ankara. 3. Smith, L.P.,, 1975. Methods in Agricultural Meteorology, Elsevier Scientific Publishing Company, Oxford.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri