Ders Adı Dijital Tarım
Ders Kodu TOP-804
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Sinan DEMİR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dijital Tarım Temelleri Dijital Tarımın Tanımı ve Önemi Tarımda Dijitalleşme Trendleri Sensör Teknolojileri Toprak Sensörleri ve Veri Toplama Bitki Sağlığı İçin Sensör Uygulamaları Veri Analitiği Tarım Verilerinin Depolanması ve Yönetimi Veri Analitiği Temel Kavramlar İnternet of Things (IoT) Uygulamaları Tarım Makinelerinde IoT Uygulamaları Akıllı Tarım Sistemleri Hassas Tarım Uygulamaları Hassas Sulama ve Gübreleme Ekipman ve Kaynak Yönetimi Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme Dronlar ve Tarımsal Görüntüleme Bitki Durumu İzleme Karar Destek Sistemleri Tarım İçin Veri Tabanlı Karar Alma Çiftçilere Yönelik Karar Destek Aracı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Dijital Tarım dersinin amacı, tarım sektöründe dijital teknolojilerin kullanımıyla ilgili bilgi, beceri ve anlayış geliştirmektir. Bu ders, modern tarım uygulamalarında dijital teknolojilerin nasıl kullanılabileceği, tarım süreçlerindeki verimliliği nasıl artırabileceği ve çiftçilerin karar alma süreçlerini nasıl destekleyebileceği konularını kapsar.
No Dersin Kazanımları  
1 Dijital Tarımın Temel İlkeleri: Dijital tarımın temel prensipleri, tarım sektöründeki dijital dönüşümün anlaşılmasını sağlar. Bu ilkeler, tarımsal üretim süreçlerinde dijital teknolojilerin nasıl entegre edilebileceğini kavramak için temel bir çerçeve sunar.
2 Veri Analizi Yetenekleri: Dijital tarımın önemli bir yönü, büyük miktarda veriyi analiz ederek bilgi çıkarılabilmesidir. Bu ders, öğrencilere veri analizi yöntemleri ve tarımsal verilerin nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı konusunda temel yetenekler kazandırır.
3 Otomasyon ve İş Süreçleri Yönetimi: Dijital tarım, otomasyonun etkin bir şekilde nasıl kullanılacağını vurgular. Bu, öğrencilere tarım işlemlerini optimize etme ve iş süreçlerini yönetme becerisi kazandırır.
4 Nesnelerin İnnterneti (IoT) ve Sensör Teknolojileri: İnternet of Things (IoT) ve sensör teknolojileri, tarım alanında önemli bir role sahiptir. Bu ders, öğrencilere bu teknolojilerin nasıl çalıştığını ve tarım uygulamalarında nasıl kullanılabileceğini anlatır.
5 Dijital Tarımın Sürdürülebilirlik Katkıları: Dijital tarımın sürdürülebilir tarım uygulamalarına nasıl katkıda bulunduğu, öğrencilere tarımın çevresel etkilerini en aza indirme ve doğal kaynakları daha verimli kullanma konularında farkındalık kazandırır.
6 Pazarlama ve Ticaret Kolaylığı: Dijital tarımın ürünlerin pazarlanması ve ticaret kolaylığına nasıl katkı sağladığı, öğrencilere tarım ürünlerinin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve ticaretin nasıl kolaylaştırılabileceği konularında bilgi verir.
7 Dijital Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları: Ders, tarımsal işletmelerde kullanılan dijital yönetim sistemleri ve uygulamalarının çeşitliliğini öğrencilere tanıtır. Bu sistemlerin kullanım amaçları ve avantajları üzerinde odaklanır.
8 Sektördeki Güncel Gelişmelerin İzlenmesi: Dijital Tarım Dersi, öğrencilere tarım sektöründeki güncel gelişmeleri takip etme becerisi kazandırır. Bu, öğrencilerin dijital tarım teknolojilerindeki yenilikleri ve sektördeki değişimleri anlamalarına olanak tanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dijital Tarım Nedir?
2 Dijital Tarımın Tarihi Gelişimi
3 Dijital Tarımın Önemi ve Avantajları
4 İnternet of Things (IoT) ve Tarım Uygulamaları
5 Sensör Teknolojileri ve Veri Toplama
6 Veri Analizi ve Yapay Zeka (Artificial Intelligence) Uygulamaları
7 Tarımsal İşletmeler için Dijital Yönetim Sistemleri
8 Akıllı Sulama ve Gübreleme Teknolojileri
9 Dijital Tarım Teknolojileri ile Bitki Hastalık ve Zararlıları İzleme ve Yönetimi
10 Dijital Tarım Teknolojileri ile Toprak Yönetimi ve Verimlilik Artırımı
11 Dijital Tarım ve Sürdürülebilirlik
12 Dijital Tarımın Toplum ve Ekonomiye Etkisi
13 Dijital Tarım Uygulamaları ve Örnekler
14 Dijital Tarımın Geleceği ve Beklenen Gelişmeler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 3
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 3
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 5
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 3
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 20
Devam 14 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 1 5
Sunum 2 2 4
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 97    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Digital Tarım dersi notları,dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve öğrencilere dağıtılan ders notları, dersin içeriği hakkında özet bilgiler içerir. Ders notları, konuları tekrar etmek ve öğrencilerin ders sırasında daha kolay takip etmelerini sağlamak için önemli bir kaynak olarak kullanılabilir.
Diğer Kaynaklar Dijital Tarım Kitapları: Dijital tarım konusunda yazılmış kitaplar, derste işlenen konuların daha ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesini sağlayabilir. Dijital tarım alanında yaygın olarak kullanılan kitaplar arasında "Precision Agriculture Technology for Crop Farming" ve "Digital Agriculture: Concepts and Practices" gibi kitaplar yer almaktadır. Akademik Makaleler: Dijital tarım konusunda yayınlanan akademik makaleler, derste işlenen konuların daha derinlemesine öğrenilmesine yardımcı olabilir. Öğrenciler, konuları daha iyi anlamak için akademik makalelerdeki verileri ve sonuçları inceleyebilirler. İnternet Kaynakları: Dijital tarım konusunda internet üzerinde birçok kaynak bulunmaktadır. Öğrenciler, dijital tarım teknolojileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için örneğin "PrecisionAg" ve "CropLife" gibi tarım teknolojileri odaklı web sitelerini kullanabilirler. Uygulama ve Araştırma Merkezleri: Dijital tarım teknolojileri hakkında uygulama ve araştırma merkezleri, öğrencilerin derste öğrendikleri konuları uygulamalı olarak gözlemlemelerini sağlayabilir. Bu merkezlerde, öğrenciler, dijital tarım teknolojilerinin nasıl kullanıldığını ve tarım üretimindeki etkilerini görerek, öğrenmelerini pekiştirebilirler.
Materyal
Dökümanlar Ders planı ve müfredat: Bu döküman, dersin içeriğini ve haftalık programını ayrıntılı bir şekilde açıklar. Ders notları: Ders notları, öğrencilerin derslerde yapılan sunumları ve tartışmaları takip etmelerine yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır. Kitaplar: Digital Tarım dersi için önerilen kitaplar, konuların daha iyi anlaşılmasına ve derinleştirilmesine yardımcı olabilir. Makaleler ve raporlar: Öğrenciler, digital tarım konusunda yazılmış makaleleri ve raporları okuyarak, konular hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Sunumlar: Derslerde öğrencilerin hazırlayacakları sunumlar, konuların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Online kaynaklar: Digital Tarım dersi için birçok online kaynak bulunmaktadır. Öğrenciler bu kaynakları kullanarak, konular hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.
Ödevler Literatür taraması ve sunumu: Belirli bir dijital tarım teknolojisi veya uygulaması hakkında güncel literatür taraması yapılması ve yapılan araştırmaların bir sunum halinde sınıfta paylaşılması. Arazi çalışması: Öğrencilerin, dijital tarım teknolojilerinin kullanıldığı bir tarım işletmesinde veya araştırma kuruluşunda gerçekleştirilecek bir alan çalışmasına katılması. Tartışma makaleleri: Öğrencilerin, belirli bir dijital tarım konusu hakkındaki tartışmaları derinleştiren makaleler yazması ve sınıfta tartışılması. Sınavlar: Dersin içeriğiyle ilgili kısa sınavlar veya dönem sonu sınavları gibi değerlendirme araçları.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri