Ders Adı Toprak Oluşumu ve Sınıflama
Ders Kodu YTO-417
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Toprağın genel özelliği ve içeriği, toprağı oluşturan mineraller ve kayalar, toprağı oluşturan ana özdekler, toprak morfolojisi ve horizonlar, toprak oluşumu, toprak sınıflaması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Toprak oluşu ve toprak oluşturan faktörler, toprak karakteristikleri ve tanımlanması, toprakların fiziksel, kimyasal ve morfolojik özelliklerinin arazide tanımlanması, profil tanımlama kartlarının arazide doldurulması, toprak sınıflandırmasının temel prensipleri ve sınıflandırma sistemleri, toprakların sınıflandırılması konularında bilgi ve beceriler kazandırmak. Bu dersin amacı, toprağın tanımlanması ve bu tanım içerisinde yer alan ana özdekler, horizonlar, birikim, yıkanma olayları vb. toprak oluşum olaylarının öğretilmesidir.
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Toprak kavramında temel esaslar. Toprak Morfolojisi.
2 Toprak bileşiminin karakterize edilmesi. Toprak oluşunda ayrışma.
3 Toprak oluşturan faktörler, aktif toprak oluş faktörlerinden ana materyal ve topoğrafyanın toprak oluşuna etkileri. Topoğrafyanın toprak oluşu üzerine ve toprak erozyonuna olan etkisi.
4 İklimin toprak oluşuna etkisi. Toprak oluşunda biyolojik olaylar. Toprak oluşunda zaman.
5 Pedogenik işlemler. Aluviyal ve organik toprakların oluşu
6 Toprak taksonomisinin yapısı ve temel prensipleri, kategorik seviye.
7 Arazide doldurulan profil tanımlama kartlarının raporlanması.
8 Tanımlayıcı yüzey horizonları.
9 Tanımlayıcı yüzeyaltı horizonları.
10 Ordo ve alt ordolar; Entisol’ler, Vertisol’ler, İnceptisol’ler.
11 Ordo ve alt ordolar; Aridisol’ler, Mollisol’ler, Andisoller.
12 Ordo ve alt ordolar; Alfisol’ler, Spodosol’ler, Ultisol’ler.
13 Ordo ve alt ordolar; Oxisol’ler, Histosol’ler, Gelisoller.
14 WRB (FAO/Unesco) Toprak Sınıflandırma Sistemi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 3
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 3
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 5
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 4
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 5
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 5
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 3 2 6
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Toprak Genesisi ve Sınıflandırması, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:130, ÇÜZF, Adana. 376s., Dinç, U., Kapur, S., Özbek, H., Şenol, S.,1995. 2. World Reference Base for Soil Resources. World Soil Resources Reports. No: 103, FAO, Rome, IUSS Working Group WRB. 2006. 3. Soil Morphology, Genesis and Classification. John Wiley and Sons New York, D. S. Fanning and M. C. B. Fanning. 1989. 4. Keys to Soil Taxonomy, 11th ed. USDA-Natural Resources.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Toprağın genel özelliği ve içeriği, toprağı oluşturan mineraller ve kayalar, toprağı oluşturan ana özdekler, toprak morfolojisi ve horizonlar, toprak oluşumu, toprak sınıflaması
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri