Ders Adı Toprak Yönetimi
Ders Kodu YTO-411
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1. surdurulebilir toprak ve arazi yonetimi genel giris, 2. toprak veri tabani, 3. statip, 4. erozyon (su ve ruzgar veri tabanlari, yaptiklarimiz) 5. toprak korumali arazi kullanim sistemleri, 5. collesme, 6. iyi tarim uygulamalari (nitrat directifi), 7. mera veri tabani ve sistemi simdilik bunlardan bir taslak hazirlayiver. projelerin genel yapısı hakkında kısa bir giriş yapılmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı .Giriş, dersin tanıtılması, arazi ve toprak yönetimi ile ilgili güncel çalışmalardan kısa bilgiler sunularak derse giriş yapılmaktadır. . bir giris yaptiktan sonra, turkiye havza sistemi, tarim havzalarini (su anda milli tarim kapsaminda eskisi ile birlikte yeni sunumlari var) veririz. daha sonra Tubitak Turkiye HİDS projeisi (dokumanlarini eketronik olarak sisteme yukleyebiliriz). dersin 2nci kisminda artik degisik olceklerde toprak yonetimi'ne geceriz.
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Arazi ve toprak yönetimi
2 Türkiye havza veri tabanının oluşturulması hakkında yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
3 Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli, Milli Tarım projesi konularında detaylı bilgiler sunulmaktadır.
4 Havza İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.
5 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu için SWOT analizi ve kanunda yapılan değişiklerin AB mevzuatına irdelenerek gözden geçirilmektedir.
6 T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye'deki 26 akarsu havzası için sediment modelinin geliştirilmesi ve Türkiye havzalarının su erozyonu risk haritalarının oluşturulması ve Ulusal ölçekte rüzgâr erozyonu risk haritasının oluşturulması projesi ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
7 Corine arazi örtüsü projesi için Türkiye ölçeğinde yapılan çalışmalar anlatılmaktadır. Bu kapsamda; Avrupa Çevre Ajansı kriterlerine göre, 2000 ve 2006 yıllarına ait uydu görüntüleri kullanılarak çevre koruma amaçlı, çevrenin izlenmesine yönelik arazi örtüsü/arazi kullanımındaki değişikliklerin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla tespit edilmesi konularında ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır.
8 Arazi değerlendirme, arazi değerlendirme ilkeleri, arazi dereceleme ve arazi kullanım planlaması konularında yöntem ve usullerin detaylı olarak anlatımı yapılmaktadır.
9 Arazi toplulaştırma nedir? Faydaları nelerdir? Aşama aşama arazi toplulaştırma nasıl gerçekleştirilir? Arazi toplulaştırmaya uygun alanların tespit edilmesi konularında ayrıntılı bilgiler verilmektedir.
10 Türkiye ölçeğinde iyi tarım uygulamaları, nitrat direktifi ve AB'ye uyum sürecindeki çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir.
11 Tübitak Bilgem tarafından yürütülen; Türkiye Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS) ve Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ile
12 HİDS projesi kapsamında Çölleşme modelinin ve risk haritasının oluşturulmasında iş paketleri ve arazi kalibrasyon sonuçlarının incelenmesi gerçekleştirilmektedir.
13 Arazi Bozulumunun Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin Desteklerin ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması (GCP/GLO/337/GFF) Projesi hakkında bilgiler verilmektedir.
14 Karar destek sitemleri ve izlenen yöntemler hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 3
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Toprak Genesisi ve Sınıflandırması, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:130, ÇÜZF, Adana. 376s., Dinç, U., Kapur, S., Özbek, H., Şenol, S.,1995.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri