Ders Adı Türkiye Toprakları
Ders Kodu YTO-410
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Türkiye ve Türkiye toprakları ile ilgili genel bilgiler; zonal, intrazonal ve azonal toprakların oluşum olayları; toprakların uluslararası toprak sınıflandırma sistemlerine göre sıra, alt sıra, büyük grup ve alt grup düzeyinde sınıflandırılmaları; tarımsal kullanım potansiyellerini, verimlilik özelliklerini ve yaygın kullanım biçimleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Türkiye’nin doğal ortam özelliklerinin incelenmesi, bölgelere göre toprak gruplarının genel özelliklerinin ve toprak sınıflarının tanıtılması, Türkiye ve Aydın topraklarının potansiyeli, sorunları ve çözüm önerileri üzerine bilgiler kazandırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş, Türkiye’nin Coğrafik yeri, Jeoloji ve Litolojisi.
2 Türkiye Jeomorfolojisi.
3 Türkiye iklim özellikleri ve doğal bitki örtüsü. Toprak nem rejimi ve sınıfları. Toprak sıcaklık rejimi ve sınıfları.
4 Toprakların oluşu ve toprak yapan faktörler
5 Toprakların sınıflandırılması ve Türkiye’de toprak sınıflaması.
6 Türkiye’de bulunan büyük toprak gruplarının sınıflandırılması (Zonal, Intrazonal ve Azonal topraklar).
7 Türkiye’de bulunan zonal, intrazonal ve azonal topraklar.
8 Toprak Taksonomisi. Türkiye’de bulunan büyük toprak gruplarının Toprak Taksonomisi’ndeki olası karşılığı.
9 Entisol’ler, Vertisol’lerin genel özellikleri ve Türkiye’deki dağılımları
10 İnceptisol’ler ve Aridisol’lerin genel özellikleri ve Türkiye’deki dağılımları
11 Mollisol’ler ve Andisol’lerin genel özellikleri ve Türkiye’deki dağılımları.
12 Alfisol’ler, Spodosol’ler ve Ultisol’lerin genel özellikleri ve Türkiye’deki dağılımları.
13 Oxisol’ler, Histosol’ler ve Gelisol’lerin genel özellikleri ve Türkiye’deki dağılımları.
14 Türkiye Arazi Varlığı ve Kullanma Biçimleri. Isparta İli toprak yapısı, genel özellikleri ve sorunları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 5
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 5
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 14 40
Kısa Sınav 5 40
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 5 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Türkiye Toprakları, 2.baskı. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 51, Ders Kitapları Yayın No:A-12, Adana.243s, Dinç, U., Şenol, S., Kapur, S., Cangir, C., Atalay, İ. 1999.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri