Ders Adı Toprak Islahı
Ders Kodu YTO-409
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Ahmet Ali IŞILDAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tuzlu, tuzlu-sodyumlu ve sodyumlu topraklar: yaygın ıslah teknikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Doğal ya da antropojenik nedenlerle tarımsal üretim ya da diğer kullanımlar için uygunluğunu kaybetmiş arazilerin geri kazanımının sağlanmasıdır.
No Dersin Kazanımları  
1 Tuzlu ve sodyumlu toprakların özelliklerini tanımlayabilir.
2 Islah için gereksinimleri bilir.
3 Islah yöntemleri hakkında bilgilenir.
4 Islah materyali özelliklerini ve etkinliğini değerlendirebilir
5 Islah yöntemlerinin uygulama örnekleri hakkında bilgi edinir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tuzlu ve sodyumlu topraklar
2 Tuzlu ve sodyumlu toprakların sınıflandırılması.
3 Elektriksel iletkenlik, saturasyon yüzdesi, osmotik basınç ve %Tuz arasındaki ilişkiler
4 Sulama-Tuzluluk İlişkileri: sulama suyu kalitesi, sulama sularının sınıflandırılması
5 Sulamada tuzlulaşma
6 Başarılı bir ıslah için gereksinimler
7 Toprakta tuzluluk ve sodyumluluğun tanınması
8 Yıkama ve yıkama yöntemleri
9 Yıkama suyu örnek çözümler
10 Sodyumlu topraklarda ıslah maddesi gereksinimi
11 Tarla yıkama denemeleri sonuçlarının değerlendirilmesi, yıkama eğrilerinin hazırlanması ve kullanımı.
12 Sodyum giderimi-tarla denemeleri
13 Drenaj uygulamaları
14 Alternatif ıslah yöntemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 5
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 5
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ayyıldız, M., Sönmez, N., 1964. (ed. L.A. Richards’dan Çeviri). Tuzlu ve sodyumlu toprakların teşhis ve ıslahları. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ayyıldız,M.,1983.Sulama suyu kalitesi ve tuzluluk problemleri. Ankara Üniversitesi, Zir.Fak.Yay.:879,Ders Kitabı:244. Kanber, R., Kırda, C., Tekinel, O., 1992.Sulama suyu niteliği ve sulamada tuzluluk sorunları, Çukurova Üniversitesi Yayınları No:125. Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Diğer Kaynaklar Ayyıldız, M., Sönmez, N., 1964. (ed. L.A. Richards’dan Çeviri). Tuzlu ve sodyumlu toprakların teşhis ve ıslahları. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ayyıldız,M.,1983.Sulama suyu kalitesi ve tuzluluk problemleri. Ankara Üniversitesi, Zir.Fak.Yay.:879,Ders Kitabı:244. Kanber, R., Kırda, C., Tekinel, O., 1992.Sulama suyu niteliği ve sulamada tuzluluk sorunları, Çukurova Üniversitesi Yayınları No:125. Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Materyal
Dökümanlar Ayyıldız, M., Sönmez, N., 1964. (ed. L.A. Richards’dan Çeviri). Tuzlu ve sodyumlu toprakların teşhis ve ıslahları. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ayyıldız,M.,1983.Sulama suyu kalitesi ve tuzluluk problemleri. Ankara Üniversitesi, Zir.Fak.Yay.:879,Ders Kitabı:244. Kanber, R., Kırda, C., Tekinel, O., 1992.Sulama suyu niteliği ve sulamada tuzluluk sorunları, Çukurova Üniversitesi Yayınları No:125. Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri