Ders Adı Arazi Kullanım Planlaması
Ders Kodu YTO-406
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dersin içeriğinde öncelikle toprak, arazi kavramı, arazi kullanım planlaması tanım ve amaçları yer almaktadır. Bu bağlamda arazi, toprak, arazi faktörleri ve arazi kullanım planlaması metodları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Arazi kullanım planlamasında sürdürülebilir kullanımların belirlenmesi ve arazi kullanım planlama yöntemlerinin öneminin vurgulanması
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Arazi kullanım planlamasının kapsamı ve yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: E. Yılmaz, Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 253.
2 Arazi kullanım planlamasının aşamaları
  Ön Hazırlık: E. Yılmaz, Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 253.
3 Arazi değerlendirmesinin amaçları, arazi kullanım planlaması ilişkisi, ilkeleri ve yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: E. Yılmaz, Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 253.
4 Arazi, arazi kullanımı, arazi karakteristikleri, gereksinimleri ve sınırlamalar
  Ön Hazırlık: Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38.
5 Arazi uygunluk sınıflandırmaları
  Ön Hazırlık: Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38.
6 Preliminary studies in Land Evaluation
  Ön Hazırlık: Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38.
7 Arazi Değerlendirme işlemleri
  Ön Hazırlık: Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38.
8 Sulama ve planlama amaçlı toprak etütleri
  Ön Hazırlık: Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38.
9 Monolit, profil tanımlamaları ve laboratuvar analizleri ile toprakların tarımsal değerlendirilmesinde temel yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38.
10 Monolit, profil tanımlamaları ve laboratuvar analizleri ile toprakların tarımsal değerlendirilmesinde temel yaklaşımlar (Devamı)
  Ön Hazırlık: Başayiğit, L., 2007. Monolit, profil tanımlamaları ve laboratuvar analizleri ile toprakların tarımsal değerlendirilmesi(Çeviri)
11 Arazi değerlendirme ve kullanım planlaması uygulama örneği
  Ön Hazırlık: Başayiğit L., ve ark., Yozgat İi Şefaatli İlçesi Karanlık Dere Vadisi Arazilerinin Değerlendirilmesi ve Kullanım Planlanması. T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı. Sonuç Raporu.
12 Tarım İşletmelerinin Planlanması
  Ön Hazırlık: Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38.
13 Sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair tarım reformu kanunu
  Ön Hazırlık: Kanun Numarası : 3083 Kabul Tarihi : 22/11/1984 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 1/12/1984 Sayı : 18592 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 80
14 Toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu
  Ön Hazırlık: Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.6.1985, No : 85/9588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.11.1984, No : 3083 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 29.6.1985, No : 18796 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : Cildi: , S.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 5
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 5 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 10 2 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38. E. Yılmaz, Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 253. Aksoy, E., 2004. Arazi kullanım planlaması ders notları. U.Ü. Ziraat Fak. Başayiğit, L., 2007. Monolit, profil tanımlamaları ve laboratuvar analizleri ile toprakların tarımsal değerlendirilmesi(Çeviri)
Diğer Kaynaklar Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38. E. Yılmaz, Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 253. Aksoy, E., 2004. Arazi kullanım planlaması ders notları. U.Ü. Ziraat Fak. Başayiğit, L., 2007. Monolit, profil tanımlamaları ve laboratuvar analizleri ile toprakların tarımsal değerlendirilmesi(Çeviri)
Materyal
Dökümanlar Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38. E. Yılmaz, Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 253. Aksoy, E., 2004. Arazi kullanım planlaması ders notları. U.Ü. Ziraat Fak. Başayiğit, L., 2007. Monolit, profil tanımlamaları ve laboratuvar analizleri ile toprakların tarımsal değerlendirilmesi(Çeviri)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri