Ders Adı Toprak Etüd ve Haritalama
Ders Kodu YTO-404
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Toprakların haritalanmasında kullanılan kartografik materyallerin tanıtımı, toprak özelliklerine göre toprak birimi sınırları çizme ve bunları simgelendirme, farklı amaçlar için toprak haritası oluşturma, raporunu yazmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Arazide toprak profilinin (Pedon) açılması, tanımlanması ve örneklenmesi ile ilgili temel prensipler, toprak etüd ve haritalamada kullanılan kartoğrafik materyaller ve yöntemler, toprak haritalarının arazi yetenek ve sulu tarıma uygunluk sınıflaması amacıyla yorumu, toprak etüd ve haritalama raporunun yazımı ve kullanımı konularında bilgi ve beceriler kazandırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Toprak etüd ve haritalamanın tanımı ve kullanıldığı alanlar
2 Toprak haritalama birimleri
3 Toprak harita çeşitleri ve özellikleri
4 Toprakların incelenmesi ve tanımlanması
5 Ana horizon ve katmanların tanımlanması
6 Toprak profil tanımlamaları
7 Toprak Etüd Haritalama işlem ve metodolojisi
8 Profil tanımlama kartının doldurulması
9 Toprak etüd haritalamada ve toprak örneklemede kullanılan kartografik materyaller
10 Toprak etüd ve haritalamada kullanılan yöntemler
11 Arazi ve büro çalışmaları. Kullanılan alet ve ekipmanlar.
12 Laboratuvar analiz sonuçları ve arazi gözlemlerinin yorumlanması
13 Toprak Haritası ve Raporunun hazırlanması. Uygulama Sınavı
14 Türkiye’de toprak etüd ve haritalama çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 3
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 3
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 5
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 4
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 5
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 5
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 10 40
Labaratuvar 10 40
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 5 40
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 5 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Toprak Etüd ve Haritalama, 3.Baskı. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Gen.Yay.No:161, Ders Kitapları Yayın No:A-50 Adana, 235s, Dinç,U., Şenol, S. 2001.
Diğer Kaynaklar Field Book for Describing and Sampling Soils, Version 2.0, p: 189. National Soil Survey Center, Lincoln., NE.USDA-NRCS, Schoeneberger, P.J., D.A. Wysocki, E.C. Benham and W.D. Broderson, 2002. Guidelines for Soil Profile Description, Rome, Italy, FAO.,1990. Soil Taxonomy: A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys. 2nd edn. USDA-NRCS Agric. Handbook No. 436. US Government Printing Office, Washington, DC, USA, 871 p., Soil Survey Staff 1999. Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigations Report No. 42, version 4,0. USDA-NRCS, US Government Printing Office, Washington, DC, USA, 700 p., Burt, R. (ed.) 2004.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri