Ders Adı Toprak ve Su Koruma
Ders Kodu YTO-316
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Ahmet Ali Işıldar
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Toprak ve su korumaya ilişkin sorunlar, su ve rüzgar erozyonu, koruma stratejileri ve örnek uygulamaların sunumu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Toprak ve su kaynaklarının önemi, yönetimi ve korunmasına yönelik uygun strateji ve teknikler konularında temel bir anlayış sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve su korumaya ilişkin sorunları tanımlayabilir.
2 Toprak korumaya ilişkin sorunların çözüm yolları hakkında bilgi sahibidir.
3 Toprakların erozyona duyarlılıklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi becerisi kazanır.
4 Erozyon kontrol yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibidir.
5 Toprakların sürdürülebilir kullanımının önemini kavrar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Toprak ve su korumanın önemi, Türkiye’nin toprak ve su kaynakları potansiyeli ve bunlarla ilgili sorunları.
2 Erozyon; erozyon türleri
3 Su erozyonu türleri
4 Su erozyonu: etkili faktörler
5 Su Erozyonu Belirtileri
6 Toprak kaybı eşitlikleri
7 Toprak kaybı eşitlikleri faktörleri
8 Toprak koruma stratejileri; İzin verilebilir toprak kaybı, toprak korumanın prensipleri, koruma teknikleri.
9 Tesviye eğrili tarım- şeritsel ekim
10 Teraslama Uygulamaları
11 Teras Türleri
12 Teras örnekleri
13 Yarıntı kontrolu, yarıntı kontrol yöntemleri
14 Rüzgar erozyonu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 1
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 5
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 5
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Sönmez, K., 1994. Toprak Koruma, Atatürk Üniversitesi, Zir.Fak.Yay. No.169 Yeşilsoy, Ş., 2003. Toprak ve Su Koruma Mühendisliği, Çukurova Üniversitesi, Zir.Fak.Yay. No.226 Ders sunularının dönem başında öğrencilere verilmesi.
Diğer Kaynaklar Sönmez, K., 1994. Toprak Koruma, Atatürk Üniversitesi, Zir.Fak.Yay. No.169 Yeşilsoy, Ş., 2003. Toprak ve Su Koruma Mühendisliği, Çukurova Üniversitesi, Zir.Fak.Yay. No.226 Ders sunularının dönem başında öğrencilere verilmesi.
Materyal
Dökümanlar Sönmez, K., 1994. Toprak Koruma, Atatürk Üniversitesi, Zir.Fak.Yay. No.169 Yeşilsoy, Ş., 2003. Toprak ve Su Koruma Mühendisliği, Çukurova Üniversitesi, Zir.Fak.Yay. No.226 Ders sunularının dönem başında öğrencilere verilmesi.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri