Ders Adı Verimlilikte Bitki Analizleri
Ders Kodu YTO-312
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bitki analiz yöntemlerin karşılaştırılması, bitki analizlerinin faydaları, analizlerde dikkat edilmesi gerekli hususlar,analizlerde hata kaynakları ve minimuma indirme yolları, makro ve mikro besin elementlerinin belirlenmesi, laboratuvar uygulamlarının ve cihazların kullanım yeteneğinin kazandırılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bitkilerin ve yetiştirildikleri toprakların verimlilik durumlarının belirlenebilmesi için bitkilerin farklı organlarından alınacak örneklerde besin elementi analizlerinin nasıl yapılacağını esas alan bu derste, örnek alınması, analize hazırlanması, analizlerin temel prensiplerinin öğrenilmesi ve analiz sonuçlarının yorumlanma becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Laboratuvarda alınması gereken güvenlik önlemleri ve laboratuvar kazalarında uygulanması gereken ilk yardım.
2 Bitki analiz yöntemlerin karşılaştırılması, bitki analizlerinin faydaları, analizlerde dikkat edilmesi gerekli hususlar,analizlerde hata kaynakları ve minimuma indirme yolları,
3 Bitki örneklerinde kuru madde ve kül analizleri
4 Bitki örneklerinde total azot analizleri
5 Bitki örneklerinde ekstraksiyon yöntemleri ve karşılaştırılması.
6 Bitki örneklerinde ekstraksiyon yöntemleri ve karşılaştırılması.
7 Dersin genel değerlendirmesi ve Ara Sınav
8 Bitki örneklerinde ekstraksiyon yöntemleri ve karşılaştırılması.
9 Bitki örneklerinde P analizleri, yaprak sınır değerleri ile karşılaştırılması
10 Bitki örneklerinde B analizleri, yaprak sınır değerleri ile karşılaştırılması
11 Bitki örneklerinde K, Ca ve Na analizleri, yaprak sınır değerleri ile karşılaştırılması
12 Bitki örneklerinde Fe, Zn, Cu ve Mn analizleri, yaprak sınır değerleri ile karşılaştırılması
13 Bitki örneklerinde organik asit, enzim ve pestisit analiz yöntemleri,
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 3
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 14 50
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Kacar, B., 1972.Toprak ve Bitkinin Kimyasal Aanalizleri. II. Bitki Analizleri. A.Ü. Ziraat Fak Yayın No.453,Ankara. Kacar, B., İnal, A., 2009.Bitki Analizleri. Nobel Yayınları, Ankara.
Diğer Kaynaklar Jones, J.B.Jr., 2001.Laboratory Quide for conducting Soil Test and Plant Analysis. CRC Pres, Washington. 24 Değerlendirme
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri