Ders Adı Verimlilikte Toprak Testleri
Ders Kodu YTO-311
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Zeliha KÜÇÜKYUMUK
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Laboratuar hakkında genel bilgiler, toprak analizi için örnek alınması ve analize hazırlanması, analiz yöntemleri ve ekipmanlar, ekstraksiyon yöntemleri, toprakta kireç, pH, KDK, OM ve makro ve mikro elementlerin bitkiye yarayışlı miktarlarının belirlenmesi, analiz sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Laboratuar hakkında genel bilgiler, toprak analizi için örnek alınması ve analize hazırlanması, analiz yöntemleri ve ekipmanlar, ekstraksiyon yöntemleri, toprakta kireç, pH, KDK, OM ve makro ve mikro elementlerin bitkiye yarayışlı miktarlarının belirlenmesi, analiz sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Toprak verimlilik analizlerine başlarken
2 Toprak verimlilik analizi için toprak örneklerinin alınması ve analize hazırlanması
3 Toprakta kireç belirlenmesi
4 Toprak PH'sı ve kireç gereksiniminin belirlenmesi
5 Toprak değişebilir katyonların belirlenmesi
6 Toprak değişebilir katyon kapasitesi (KDK) belirlenmesi
7 Organik madde analizi
8 Toprakta azot ve fosfor
9 Toprakta potasyum ve kalsiyum
10 Toprakta magnezyum, kükürt ve demir
11 Toprakta mangan, çinko ve bakır
12 Toprakta bor ve molibden
13 Toprakların verimlilik durumlarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler
14 Toprakların verimlilik durumlarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 3
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 3
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 3
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 3
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 3
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 5
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 2 3 6
Sunum 2 2 4
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 12 24
Arazi ya da Alan Çalışması 2 5 10
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu •Katkat, A.V. 1994. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği U.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları No:49, II. Baskı, Bursa. •Aktaş, M. 1991. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı: 347, Ankara. •Black, C.A. 1993. Soil Fertility Evaluation and Control. Lewis Publishers, USA.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri