Ders Adı İnsansız Hava Araçları ve Drone Kullanımı
Ders Kodu YTO-310
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Sinan DEMİR
Dersin Yardımcıları Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Araştırma Görevlileri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarım 4.0 için gerekli olan insansız hava aracı ve drone kullanımı konusunda amaçları, kullanım alanları, işlem ve metodolojisi, yasal çerçevesi, görüntü toplama, gürüntü yorumlama ve değerlendirmeler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İnsansız hava araçlarının (İHA) tarımda kullanım alanları gün geçtikçe çeşitlenmekte ve genişlemektedir. Tarım 4.0’ın ülke tarımına yeterli entegrasyonun sağlanması önem arz etmektedir. Bu amaçla Tarım 4.0’ın en temel ve hızlı şekilde kullanımı İnsansız Hava Araçları ve Drone olarak gerçekleşmiştir. Bu dersin amacı, Tarım 4.0’da insansız hava aracı sistemlerinin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü lisans öğrencilerine mesleki anlamda ihtiyaç duyacakları bu alanda bilgi, beceri ve donanımların Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü bünyesinde kazandırılmasını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 TARIMSAL UZAKTAN ALGILAMA VE İHA PLATFORMLARININ TANIMI VE TARİHÇESİ
2 TARIMSAL ALANLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI VE TARIM 4.0
3 TARIMDA TEKNOLOJI KULLANIMI
4 TARIMDA KULLANILAN HAVA ARAÇLARI (UÇAK, HELİKOPTER, BALON, İHA, DRONE VB.)
5 İHA’LARIN SINIFLANDIRILMASI, YAPISAL ORGANLARI VE TEKNOLOJİSİ
6 İHA PLATFORMLARINDA SENSÖR ÖZELLİKLERİ
7 İHA VE DRONEUÇUŞLARIYLA İLGİLİ YASALAR-YÖNETMELİKLER
8 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE DRONE’LARINTARIMDA UYGULAMA ÖRNEKLERİ
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımsal Uzaktan Algılama ve İHA Platformlarının Tanımı ve Tarihçesi
  Ön Hazırlık: A- Toro, F. G., & Tsourdos, A. (Eds.). (2018). UAV-Based Remote Sensing Volume 2 (Vol. 2). MDPI. B- Demir, S., & Başayiğit, L. Sorunlu Gelişim Gösteren Bitkilerin İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Belirlenmesi. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 2(1), 12-22. C- Mohindru, V., Singh, Y., Bhatt, R., & Gupta, A. K. Unmanned aerial vehicles for Internet of Things (IoT): concepts, techniques, and applications. (2021). D- Gerard, S. (2018). E-agriculture in action: Drones for agriculture. Published by Food and Agriculture Organization of the United Nations and International Telecommunication Union Bangkok, 126.
2 Tarımsal Alanlarda Teknoloji Kullanımı ve Tarım 4.0
  Ön Hazırlık: A,B,C ve D
3 Tarımda Kullanılan Hava Araçları (Uçak, Helikopter, Balon, İHA, Drone vb.).
  Ön Hazırlık: A,B,C ve D
4 İHA’ların Sınıflandırılması, Yapısal Organları ve Teknolojisi
  Ön Hazırlık: A,B,C ve D
5 İHA Platformlarında Sensör Özellikleri
  Ön Hazırlık: A,B,C ve D
6 Tarımsal Uygulamalarda Sensör Seçim Kriterleri
  Ön Hazırlık: A,B,C ve D
7 İHA ve Drone Uçuşlarıyla İlgili Yasalar-Yönetmelikler
  Ön Hazırlık: A,B,C ve D
8 Tarım Alanlarında İHA’larla Uçuş Planlanması
  Ön Hazırlık: A,B,C ve D
9 Tarım Alanlarının İHA’larla Görüntülenmesi
  Ön Hazırlık: A,B,C ve D
10 İHA’larla Elde Edilen Görüntüleri İşleme Yöntemlerinde Kullanılan Yazılımlar
  Ön Hazırlık: A,B,C ve D
11 İHA’larla Tarımsal Uygulamalar (Pestisit, Gübre ve Tohum Uygulamaları) - I
  Ön Hazırlık: A,B,C ve D
12 İHA’larla Tarımsal Uygulamalar (Pestisit, Gübre ve Tohum Uygulamaları) - II
  Ön Hazırlık: A,B,C ve D
13 Tarımdaki Teknolojik Gelişmeler (Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti) ve İHA İlişkileri
  Ön Hazırlık: A,B,C ve D
14 İnsansız Hava Araçları ve Drone’ların Tarımda Uygulama Örnekleri
  Ön Hazırlık: A,B,C ve D
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 3
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 3
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 5
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 4
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 4
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 4
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 10
Devam 0 0
Uygulama 2 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 2 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Tarım 4.0 için gerekli olan insansız hava aracı ve drone kullanımı konusunda amaçları, kullanım alanları, işlem ve metodolojisi, yasal çerçevesi, görüntü toplama, görüntü yorumlama ve değerlendirmeler.
Diğer Kaynaklar A- Toro, F. G., & Tsourdos, A. (Eds.). (2018). UAV-Based Remote Sensing Volume 2 (Vol. 2). MDPI. B- Demir, S., & Başayiğit, L.(2020). Determination of Demonstrating Problematic Growth of Plants with Use Unmanned Air Vehicle (UAVs). Turkish Journal of Science and Engineering, 2(1), 12-22. C- Mohindru, V., Singh, Y., Bhatt, R., & Gupta, A. K. Unmanned aerial vehicles for Internet of Things (IoT): concepts, techniques, and applications. (2021).
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri