Ders Adı Toprak Mekaniği ve Teknolojisi
Ders Kodu YTO-308
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Pelin ALABOZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Toprağın asal dinamik fazları olan su, kil, adsorbe edilen iyonlar ve toprak havası hakkında kısa bilgiler, topraklarda strüktür ve tipleri, kıvamlılık, kompaksiyon ve sıkışmış topraklarda toprak yönetimi, konsalidasyon, adezyon ve kohezyonun toprak nemi ile ilişkileri, Atterberg sınırları ve bu sınırları etkileyen faktörler, gerilme-gerinim ilişkileri ve toprak mukavemeti, topraklarda şev stabilitesi, toprakların mühendislik özellikleri ve sınıflandırılmaları, toprak dinamikleri ve toprak-tarım aletleri ilişkisi, toprak işleme teknikleri ve sorunları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere toprakların mekaniksel özelliklerini teorik ve uygulamalı olarak öğretmek ve ayrıca toprakların sanayide ve teknolojik alanlarda kullanımı hakkında bilgi vermek.
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Toprak mekanigi konusu, toprak mekaniksel özellikleri, toprak oluşumu ve orijini.
  Ön Hazırlık: Ders notları ve Kaynak kitaplar
2 Tane büyüklük dagılımı, Elek analizi.
  Ön Hazırlık: Ders notları ve Kaynak kitaplar
3 Suyun yapısı, Toprakların Faz bileşimleri, toprak fiziksel özellikleri.
  Ön Hazırlık: Ders notları ve Kaynak kitaplar
4 Strüktür nedir, Strüktür yapıları nelerdir.
  Ön Hazırlık: Ders notları ve Kaynak kitaplar
5 Kil mineralleri ve strüktürel yapıları
  Ön Hazırlık: Ders notları ve Kaynak kitaplar
6 Kıvamlılık, plastiklik, Kıvam limitleri
  Ön Hazırlık: Ders notları ve Kaynak kitaplar
7 Likit limit, plastik limit, Plastiklik indeksi tayin yöntemleri örnek hesaplamalar
  Ön Hazırlık: Ders notları ve Kaynak kitaplar
8 Kıvam limitlerinin önemi, killerin hassaslıgı, kıvam limitlerini etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: Ders notları ve Kaynak kitaplar
9 Kaba-ince materyal toprak sınıflaması,Casagranda diyagramı
  Ön Hazırlık: Ders notları ve Kaynak kitaplar
10 Kompaksiyon-Sıkılama, Proktor testi
  Ön Hazırlık: Ders notları ve Kaynak kitaplar
11 Konsolidasyon, konsolidasyon teorileri ve örnek çözümler
  Ön Hazırlık: Ders notları ve Kaynak kitaplar
12 Kompaksiyon ve konsolidasyonun tarımsal önemi
  Ön Hazırlık: Ders notları ve Kaynak kitaplar
13 Killerin teknolojik kullanımları
  Ön Hazırlık: Ders notları ve Kaynak kitaplar
14 Killerin teknolojik kullanımları
  Ön Hazırlık: Ders notları ve Kaynak kitaplar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 3
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 3
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 3 10
Labaratuvar 3 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 10
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Munsuz, N., 1985. Toprak Mekanigi ve Teknolojisi. A. Üni Yay. No 922
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize-Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri