Ders Adı Mikrobiyoloji
Ders Kodu YTO-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Ali COŞKAN
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Mikroorganizma ve mikrobiyoloji, mikrobiyolojinin temel ve uygulamalı bilgileri, beslenme ve metabolizma, mikrobiyel büyüme ve kontrolü, hücre yapısı ve fonksiyonlarının temel prensipleri, biyoçeşitlilik ve sınıflandırması, hayvan ve bitkilerdeki hastalıkları, mikroorganizmaların gıda ve ziraat alanındaki rolleri ve mikroorganizmaların kullanıldığı endüstriyel ve biyoteknolojik işlemler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Mikrobiyolojinin temellerini, mikroorganizma üretimini ve kontrolünü, hücre yapısını ve fonksiyonlarını, mikroorganizmaların gıda ve ziraat alanındaki kullanımlarını öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe
2 Mikrobiyolojide kullanılan araç, gereç ve cihazlar
3 Mikroskop ve preparat inceleme
4 Mikrobiyel gelişmenin kontrolü – Fiziksel
5 Mikrobiyel gelişmenin kontrolü – Kimyasal
6 Mikroorganizmaların gelişmesi için gereken faktörler
7 Mikrobiyel büyümenin belirlenmesi
8 Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar
9 Mikroorganizmaların sınıflandırılması – Bakteriler
10 Bakteri izolasyonu ve saflaştırma
11 Mikrobiyolojide kullanılan boyalar ve boyama metotları
12 Mikroorganizmaların sınıflandırılması - Mantarlar
13 Gıda, çevre, endüstri ve tarımda mikroorganizmalar
14 Biyoteknolojiye giriş
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 3
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 1
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 5
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 4
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 3
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 3
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 4 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Mikroorganizma ve mikrobiyoloji, mikrobiyolojinin temel ve uygulamalı bilgileri, beslenme ve metabolizma, mikrobiyel büyüme ve kontrolü, hücre yapısı ve fonksiyonlarının temel prensipleri, biyoçeşitlilik ve sınıflandırması, hayvan ve bitkilerdeki hastalıkları, mikroorganizmaların gıda ve ziraat alanındaki rolleri ve mikroorganizmaların kullanıldığı endüstriyel ve biyoteknolojik işlemler
Diğer Kaynaklar Tortora, G.J., Funke, B.R., Case, C.L., 1995, Microbiology The Benjamin,/Cummings Publishing Comp., USA Özçelik, S., 1998. Genel Mikrobiyoloji. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:1, Isparta Guttman, B.S., Biology. 1999. McGraw Hill Comp., USA
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri