Ders Adı Analitik Kimya
Ders Kodu YTO-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Veli UYGUR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Toprak oluşumu ve bitki için mutlaka gerekli makro ve mikro besin elementlerinin tanınması. Bitki besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenebilme ve bunları kişisel beceriler ile birleştirilebilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Toprak oluşumu ve toprakta bulunan elementleri tanınmasını, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri arasındaki ilişkilerin kavranması, toprağın kalitesini artırabilmek için hangi tarımsal uygulamaların yapılması gerektiğinin toprak koşullarına göre belirlemesini sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Analitik kimyaya giriş
2 Gravimetrik yöntemler
3 Volumetrik yöntemler (volumetrik analizde önemli kavramlar, volumetrik hesaplamalar, normalite ve eşdeğer ağırlık)
4 Sulu çözeltiler kimyası (sulu çözeltilerin kompozisyonu, kimyasal denge)
5 Sulu çözeltilerin pH’ larının hesaplanması (asit, baz, tuz ve tampon çözeltilerin pH’ larının hesaplanması, poliasitlerin pH’ larının hesaplanması).
6 Volumetrik yöntemler (volumetrik analizde önemli kavramlar, volumetrik hesaplamalar, normalite ve eşdeğer ağırlık)
7 Volumetrik yöntemler (volumetrik analizde önemli kavramlar, volumetrik hesaplamalar, normalite ve eşdeğer ağırlık)
8 Volumetrik yöntemler (volumetrik analizde önemli kavramlar, volumetrik hesaplamalar, normalite ve eşdeğer ağırlık)
9 Volumetrik yöntemler (volumetrik analizde önemli kavramlar, volumetrik hesaplamalar, normalite ve eşdeğer ağırlık)
10 Volumetrik yöntemler (volumetrik analizde önemli kavramlar, volumetrik hesaplamalar, normalite ve eşdeğer ağırlık)
11 Volumetrik yöntemler (volumetrik analizde önemli kavramlar, volumetrik hesaplamalar, normalite ve eşdeğer ağırlık)
12 Volumetrik yöntemler (volumetrik analizde önemli kavramlar, volumetrik hesaplamalar, normalite ve eşdeğer ağırlık)
13 Volumetrik yöntemler (volumetrik analizde önemli kavramlar, volumetrik hesaplamalar, normalite ve eşdeğer ağırlık)
14 Volumetrik yöntemler (volumetrik analizde önemli kavramlar, volumetrik hesaplamalar, normalite ve eşdeğer ağırlık)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 3
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 4
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 4
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 3
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Toprak oluşumu ve toprakta bulunan elementleri tanınmasını, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri arasındaki ilişkilerin kavranması, toprağın kalitesini artırabilmek için hangi tarımsal uygulamaların yapılması gerektiğinin toprak koşullarına göre belirlemesini sağlamaktır. Volumetrik yöntemler (volumetrik analizde önemli kavramlar, volumetrik hesaplamalar, normalite ve eşdeğer ağırlık) Altınbaş Ü, Çengel M, Uysal H, Okur B, Okur N, Kurucu Y ve Delibacak S, (2008). Toprak Bilimi. Ders Kitabı. No: 557. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir. Horst Marschner, (1997). Mineral Nutrition of Higher Plants
Diğer Kaynaklar Özbek H., Kaya Z., Gök M ve Kaptan H. (1993). Toprak Bilimi, Ders Kitabı. No: 16. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana. Kacar B ve Katkat V. (2009). Bitki Besleme. Nobel Yayın, No:849. Volumetrik yöntemler (volumetrik analizde önemli kavramlar, volumetrik hesaplamalar, normalite ve eşdeğer ağırlık)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri