Ders Adı Kartoğrafya
Ders Kodu YTO-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Levent BAŞAYİĞİT
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Fuat KAYA
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Harita ve harita çeşitleri, haritaların kullanım alanları, haritaların okunması, harita ölçeği, uzunluk ve alan ölçümleri, harita elemanları ve simgeleri, harita çizim teknikleri, hava fotoğrafları ve sınıflandırılması, hava fotoğraflarının yorumlanması, projeksiyon sistemleri,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Haritanın oluşturulması, harita yapım tekniği ve haritanın kullanımı için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Kartografyanın tanımı, tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay.
2 Harita ve Harita çeşitleri
  Ön Hazırlık: Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
3 Topoğrafik haritalar ve yorumları
  Ön Hazırlık: Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
4 Arazi şekillerinin (topografik yapının) haritada gösterimi
  Ön Hazırlık: Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
5 Haritaların kullanımı
  Ön Hazırlık: Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
6 Projeksiyon sistemleri
  Ön Hazırlık: Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
7 Harita yapımının temel ilkeleri
  Ön Hazırlık: Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
8 Ölçekler ve genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
9 Harita üzerinde mesafe ve alan ölçülmesi
  Ön Hazırlık: Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
10 Grafik ve diyagramlar
  Ön Hazırlık: Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
11 Kabartma görünümler
  Ön Hazırlık: Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
12 Hava fotoğrafları ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
13 Foto yorumlamanın temel ilkeleri
  Ön Hazırlık: Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
14 Hava fotoğraflarının yorumlanması
  Ön Hazırlık: Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 4
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 3
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 5
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 4
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 5
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 3
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 5 3 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar:Atilla Sesören, 1999. Mart Matbacılık. Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
Diğer Kaynaklar Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar:Atilla Sesören, 1999. Mart Matbacılık. Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
Materyal
Dökümanlar Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar:Atilla Sesören, 1999. Mart Matbacılık. Bilgin, T., 1987. Genel Kartografya I. Istanbul Univ. Yay
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri