Ders Adı Bitki Fizyolojisi
Ders Kodu YTO-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) prof. Dr. Figen ERASLAN İNAL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bitki hücresinin yapısı, enzimler ve işlevleri, su ve hücre ilişkisi, suyun alınması ve taşınması, bitki besin elementleri, besin elementlerinin alınması ve taşınması, fotosentez, solunum, azot ve kükürt özümsemesi, stres fizyolojisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bitkilerde meydana gelen fizyolojik olayların sebeplerini ve mekanizmalarını açıklamak. Bitkilerde stres oluşturan ortam koşullarına uyum ve dayanıklılık mekanizmalarını irdelemek.
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 -Giriş -Bitki hücresinin yapısı
  Ön Hazırlık: Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
2 -Enzimler ve işlevleri
  Ön Hazırlık: Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
3 -Su ve hücre ilişkisi
  Ön Hazırlık: Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
4 -Suyun alınması ve taşınması -Su yitmesi
  Ön Hazırlık: Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
5 -Bitki besin elementleri
  Ön Hazırlık: Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
6 -Besin elementlerinin alınması ve taşınması
  Ön Hazırlık: Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
7 -Fotosentez
  Ön Hazırlık: Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
8 -Azot ve kükürt özümlemesi
  Ön Hazırlık: Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
9 -Fotosentez ürünlerinin taşınması
  Ön Hazırlık: Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
10 -Solunum solunum
  Ön Hazırlık: Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
11 -Bitki Büyüme
  Ön Hazırlık: Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
12 -Büyüme hareketleri
  Ön Hazırlık: Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
13 -Bitki hormonları ve işlevleri
  Ön Hazırlık: Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
14 -Bitkilerde stres fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 5
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 5
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 3
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 4
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 3
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 2
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 5
Ödev 1 5
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayın. -Salisbury, F.B., C.R.Ross, 1992. Plant Physiology. Wadsworth Pub.Com., Inc., Belmont, California. -Taiz, L., E.Zeiger, 2008. Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc., Publ. (Bitki Fizyolojisi, Çeviri Edit. İ.Türkan, Palme Yay.,).
Diğer Kaynaklar B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayın. -Salisbury, F.B., C.R.Ross, 1992. Plant Physiology. Wadsworth Pub.Com., Inc., Belmont, California. -Taiz, L., E.Zeiger, 2008. Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc., Publ. (Bitki Fizyolojisi, Çeviri Edit. İ.Türkan, Palme Yay.,).
Materyal
Dökümanlar B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayın. -Salisbury, F.B., C.R.Ross, 1992. Plant Physiology. Wadsworth Pub.Com., Inc., Belmont, California. -Taiz, L., E.Zeiger, 2008. Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc., Publ. (Bitki Fizyolojisi, Çeviri Edit. İ.Türkan, Palme Yay.,).
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri