Ders Adı Su Kalitesi ve Türkiye Suları
Ders Kodu YTO-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Metin MÜJDECİ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Suyun tanımı ve önemi, kuraklık ve tarım, suyun bileşimi, suyun özellikleri, sulardan örnek alma, su örneğinde yapılan analizler, su analiz metotları, analiz sonuçlarının ifade birimleri, su kaynakları ve kaliteleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sulama suyu kalitesi ve ülkemizdeki sular hakkında teknik bilgileri, suyun tanımı, önemi, bileşimi, özellikleri, su ortamlarından örneklemeler ve kimyasal analiz yöntemleri ile sonuçların yorumlanmasını, problemlerini ve çözüm yollarını öğretmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Suyun tanımı ve önemi
2 Türkiyenin Su Kaynakları Potansiyeli
3 Kuraklık ve Tarım
4 Suyun Bileşimi
5 Suyun Özellikleri
6 Sulardan örnek alma
7 Su örneğinde yapılan analizler
8 Su Analiz Metotları
9 Analiz Sonuçlarının İfade Birimleri
10 Su Kaynakları ve Kaliteleri
11 Çeşitli Kullanımlar İçin Gerekli Su Kalitesi
12 Çeşitli Kullanımlar İçin Gerekli Su Kalitesi
13 Sert Suların Problemleri ve Çözüm Yolları
14 Türkiye Sularının Kaliteleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 3
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 5
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 3
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 4
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 5
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 88    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Prof. Dr. Mehmet ZENGİN Su Kalitesi Ders Notları. S.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Konya.
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. Mehmet ZENGİN Su Kalitesi Ders Notları. S.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Konya.
Materyal
Dökümanlar Prof. Dr. Mehmet ZENGİN Su Kalitesi Ders Notları. S.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Konya.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri