Ders Adı Temel Laboratuvar Bilgisi
Ders Kodu YTO-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Hüseyin ŞENOL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Laboratuvar çalışma prensiplerinin tanıtılması, güvenli çalışma ve ilk yardım, genel amaçlı araç ve gereçlerin tanıtılması, kimyasal çözeltiler ve birimleri, indikatör ve standart çözeltiler, toprak, gübre ve bitki analizlerinin sınıflandırılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Temel laboratuvar bilgisi hakkında genel bilgi sahibi olması
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Laboratuvarda güvenli çalışma ve ilk yardım
2 Laboratuvarda genel amaçlı malzemeler, araç ve gereçler (plastik ve cam sarf malzemeler, ölçülü kaplar, porselen sarf malzemeler ve çeşitli sarf malzemeler).
3 Laboratuvarda genel amaçlı malzemeler, araç ve gereçler (Elekler, arı su).
4 Laboratuvar temizliği, laboratuvarda kullanılan malzemelerin temizlenmesi, yıkama çözeltileri ve cam malzemelerin temizlenmesi
5 Kimyasal maddeler, etiketleme, teraziler, değirmenler, çalkalama makineleri, su banyoları, sıcak pleytler, kurutma dolabı, inkübatörler, fırınlar, santrifüjler, pH, EC ve iyon metreler, fotometreler, fleym fotometre
6 elementlerin periyodik çizelgesi, kimyasal çözeltiler ve birimleri.
7 Kİmaysal çözeltilerin konsantrasyonları (molar, normal, yüzde çözeltiler, ppm olarak ifade edilen çözeltiler), Uluslararası temel birimler
8 İndikatörler, ayarlı ve standart çözeltiler (indikatör seçimi, titrasyon kurvesi, yükseltme-indirgenme indikatörleri).
9 İndikatörler, ayarlı ve standart çözeltiler (elektrik akımını ileten çözeltiler, tampon çözeltiler, ana ayarlama maddeleri), standart çzöeltiler
10 Bitki, toprak ve gübre analizlerinin sınıflandırılması (klasik yöntemler; gravimetrik, volümetrik, titrimetrik ve modern yöntem ile klasik yöntemlerin karşılaştırılması)
11 Modern analiz yöntemleri (ışık ve ışığın özellikleri, Lambert ve Beer yasaları, transmitans)
12 Modern analiz yöntemleri ((standart kurvenin doğrusallığı, Kurve faktörünün hesaplanması, kolorimetrik, fotometrik, spektrofotometrik, fleym fotometrik , atomik absorbsiyon spektroskopik, ICP analiz yöntemleri).
13 Bitki, toprak ve gübre analizlerine başlarken öneriler, sonuçların verilmesinde uygulanan ilkeler, analizde hata kaynakları
14 Bitki, toprak ve gübre analizlerinde doğruluk derecelerini belirtme yolları, analiz sonuçlarının hesaplanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 3
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 3
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 5
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 3
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 3
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 4
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 10 20
Labaratuvar 10 20
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 8 32
Ödevler 2 3 6
Sunum 2 3 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 5 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Kacar, B.2012. Bitki, Toprak ve Gübre Analizleri I. Temel Laboratuvar Bilgisi.
Diğer Kaynaklar Kacar, B.2012. Bitki, Toprak ve Gübre Analizleri I. Temel Laboratuvar Bilgisi.
Materyal
Dökümanlar Kacar, B.2012. Bitki, Toprak ve Gübre Analizleri I. Temel Laboratuvar Bilgisi.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri