Ders Adı Jeoloji ve Jeomorfoloji
Ders Kodu YTO-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Hüseyin ŞENOL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Yer şekillerinin oluşumunda etkili olan etmen ve süreçler, temel mineraller ve kayaç grupları, yeryüzü şekillerinin tipleri ve oluşumu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Yerkabuğu ve toprağın oluşumunda önemli olan kayaç gruplarının tanıtılması, yer şekillerinin tanıtılması, yer şekillerinin oluşum mekanizmalarının neden sonuç ilişkilerine dayalı olarak açıklanması
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Yeryüzünün ana çizgileri
2 Yerkabuğunun oluşumu ve bölümleri
3 Yer şekillerini meydana getiren kuvvetler ve olaylar.
4 Litolojik yapı, kayaçlar
5 Tektonik yapı: Kırılmalar ve kıvrılmalar
6 Aşındırma etmen ve süreçleri
7 Kütle hareketleri
8 Akarsu topoğrafyası
9 Kurak ve yarı kurak bölge topoğrafyası
10 Buzul topoğrafyası
11 Buzul çevresi topoğrafyası
12 Kıyı topoğrafyası
13 Karst topoğrafyası
14 Volkan topoğrafyası
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 5
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 3
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 4
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 4
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 5
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 3 10
Labaratuvar 3 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 10
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 2 3 6
Sunum 2 3 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 4 8
Arazi ya da Alan Çalışması 1 4 4
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 64    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Başayiğit, L. ve Akgül, M. 2009. Jeoloji ve Pedo-Jeomorfoloji Ders Notu. Şimşek, G. 2012. Genel Jeoloji ve Jeomorfoloji. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi.
Diğer Kaynaklar Başayiğit, L. ve Akgül, M. 2009. Jeoloji ve Pedo-Jeomorfoloji Ders Notu. Şimşek, G. 2012. Genel Jeoloji ve Jeomorfoloji. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi.
Materyal
Dökümanlar Başayiğit, L. ve Akgül, M. 2009. Jeoloji ve Pedo-Jeomorfoloji Ders Notu. Şimşek, G. 2012. Genel Jeoloji ve Jeomorfoloji. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi.
Ödevler
Sınavlar vize-Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri