Ders Adı Böceklerin Dünyası
Ders Kodu BKB-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ali Kemal BİRGÜCÜ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Böcekleri her yönü ile tanıtmak ve onların ilginç yönlerini aktarmak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Böcekleri ve yaşam biçimlerini genel hatları ile Bitki Koruma Bölümü dışındaki öğrencilere tanıtmak
No Dersin Kazanımları  
1 Böcekler ile ilgili kavramları bilir
2 Böceklerin morfolojik yapılarını bilir
3 Böceklerin işlevlerini bilir
4 Böceklerin ilginç yönlerini bilir
5 Sıradışı böceklerin işlevlerini bilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Böcekler ile ilgili kavramlar
2 Böcekler ile ilgili kavramlar
3 Böcekler ile ilgili kavramlar
4 Böceklerin morfolojik yapıları
5 Böceklerin morfolojik yapıları
6 Böceklerin morfolojik yapıları
7 Böceklerin ekolojileri ve işlevleri
8 Böceklerin ekolojileri ve işlevleri
9 Böceklerin ekolojileri ve işlevleri
10 Böceklerin ilginç yönleri
11 Böceklerin ilginç yönleri
12 Böceklerin ilginç yönleri
13 Sıra dışı böcekler
14 Sıra dışı böcekler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitki Koruma ile ilgili temel kavramları tanımlar, mesleki etik sorumluluğu kazanır 2
2 Bilgi teknolojilerini kullanarak bitki koruma ile ilgili kuramsal bilgiye ulaşır ve kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapar 2
3 Hastalık, zararlı veya yabancı otlarla ilgili sorunun çözümü için, gerekli verileri toplayarak, uygun savaş yöntemini seçer ve uygular 2
4 Bitki koruma sorunlarıyla savaşta kimyasal yöntemlerin kullanımının gerekliliğine karar verir ve uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar 2
5 Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için tarımsal savaşta hangi yöntemleri nasıl kullanması gerektiğini bilir. 2
6 Mesleki konularda sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanır 2
7 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
8 Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Hazırlanmış not
Diğer Kaynaklar Hazırlanmış not
Materyal
Dökümanlar Hazırlanmış not
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri